Kada bi ljudi znali šta se krije u ezanu i prvom safu…

Kada bi ljudi znali šta se krije (tj.kakva nagrada) u ezanu (tj. njegovom učenju) i prvom safu, te kada ne bi našli drugog načina (da odrede kome će to pripasti) osim izvlačenja slamki, to bi i učinili.

A kada bi znali šta se krije (koja je vrijednost i nagrada) u prispjevanju na namaz dok se on otpočinje početnim tekbirom (tj. nekašnjenjem), natjecali bi se da stignu na njega (tekbir).

I kada bi znali šta se krije u jaciji i sabahu (u džematu), došli bi da ih klanjaju (u džamiji), pa makar  i puzeći.

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Obrada: www.putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara