Press "Enter" to skip to content

Kada je dozvoljeno uraditi operaciju obnavljanja himena – Vraćanja nevinosti kod žena?

Kada je operacija himena farz, kada mendub, a kada je zabranjena?

Islamski učenjaci imaju dva mišljenja po ovom pitanju.

Prvo: Nije dozvoljeno obnavljati himen.

Drugo: Operacija te vrste je dozvoljena.

Obrazloženje:

1. Ukoliko razlog cijepanja himena nije nastao kao posljedica grijeha, shodno islamskom šerijatu, niti je nastao usljed spolnog akta u bračnoj zajednici, onda će se analizirati stanje i izdati propis. Ukoliko prevladava mišljenje da će se djevojka susretati sa neprilikama i nepravdom, zbog tradicije i običaja, onda je obavljanje operacije vadžib – stroga obaveza. Ukoliko kod doktora ne prevladava to mišljenje, onda je obavljanje te operacije mendub – obavljanje operacije ili njeno ostavljanje je na istom nivou.

2. Ukoliko razlog cijepanja himena bude spolni akt, kao što je to stanje kod raspuštenice ili zinaluk – blud, za čije su počinjenje saznali drugi ljudi, u tom slučaju obavljanje operacije je haram – strogo zabranjeno.

3. Ukoliko je razlog cijepanja himena zinaluk – blud, za čije počinjenje nisu saznali drugi ljudi, u tom slučaju doktoru pripada izbor između obavljanja operacije i njenog neobavljanja, s tim da je preče njeno obavljanje.

Razilaženje između islamskih učenjaka ograničava se na tačku jedan i tri, dok su oni složni da je haram – strogo zabranjeno obavljanje operacije u slučaju pod tačkom dva.

Dokazi učenjaka koji smatraju uopćeno zabranjenim obavljanje operacije su sljedeći:

• Obnavljanje himena dovodi do pogrešnog pripisivanja očinstva, jer postoji mogućnost da žena zatrudni iz prethodnog spolnog odnosa, a potom se uda poslije operacije i taj se zametak pripiše mužu i dođe do miješanja između halala – dozvoljenog i harama – zabranjenog.

• Operacija zahtijeva otkrivanje stidnog mjesta.

• Operacija olakšava djevojkama činjenje zinaluka – bluda usljed njihovog znanja o postojanju operacije obnavljanja himena poslije spolnog odnosa.

• Ukoliko se u jednoj stvari sakupe dobrobiti i zlo, radi se na ostvarenju dobrobiti i odbacivanju zla. Ukoliko je zlo veće od dobrobiti, odbacit će se zlo i neće se obraćati pažnja na nepostizanje dobrobiti, kao što su to utvrdili islamski pravnici. Kada se prethodno pravilo primijeni na pitanje operacije obnavljanja himena i kada se sagledaju loše posljedice koje uzrokuje ova operacija, propis koji se u tom slučaju može donijeti jeste propis o zabrani obavljanja ove operacije.

• Jedno od pravila islamskog šerijata jeste i to da se šteta ne uklanja štetom, a od ogranaka tog pravila jeste i to da osobi nije dozvoljeno da poplavu sa svoje zemlju otklanja potapanjem tuđe zemlje. Isti tako djevojci i njenoj majci nije dozvoljeno da od sebe otklone štetu operacijom i na taj način nanesu štetu budućem suprugu.

• Operacija je nevalidna osnova, jer je ona jedna vrsta prevare koja je zabranjena u islamskom šerijatu.

• Ova operacija djevojkama i njihovim bližnjim otvara vrata laži u skrivanju pravog razloga cijepanja himena, a u šerijatu je laž zabranjena.

• Operacija doktorima otvara vrata vršenja abortusa pod plaštom skrivanja (mahana i osoba).

Dokazi drugog mišljenja, tj. obrazloženje:

• Šerijatski tekstovi ukazuju na propisanost skrivanja (mahana i osoba) i njegovu pohvaljenost, a operacija obnavljanja himena pomaže da se ostvari skrivanje u situacijama u kojima je to dozvoljeno.

• Ukoliko se djevojci koja je čista od bluda dozvoli operacija, na taj način djevojka će se zaštititi od ružnog mišljenja, što ujedno predstavlja otklanjanje nepravde od nje, a isto tako postiže se lijepo mišljenje o muslimanima, koje uvažavaju šerijatski tekstovi.

• Operacija rezultira odbacivanjem štete od djevojčinih bližnjih, jer ukoliko bi djevojka ostavila operaciju, njen muž bi to saznao i nanio bi štetu i njoj i njenoj porodici, a ukoliko bi se to proširilo o toj porodici, ne bi se ženilo od nje i zbog toga je propisano otklanjanje štete jer oni nemaju ništa sa povodom gubljenja himena.

• Skrivanje prividnog pokazatelja bluda (nepostojanje himena koje nije uzrokovano počinjenjem grijeha) od strane doktora, ima opći odgojni utjecaj na društvo, a naročito što se tiče samog psihološkog stanja djevojke.

• U situacijama u kojima je dozvoljena operacija obnavljanja himena ne postoji varanje.

Shodno navedenom, ispravnije je mišljenje o zabrani obnavljanja himena, a Allah najbolje zna, zbog validnosti dokazivanja tog mišljenja, dok se na dokazivanje onih koji zastupaju drugo mišljenje (obrazloženje) može odgovoriti sljedećim:

• Kada je u pitanju pohvalno skrivanje (mahana i osoba) kojem svjedoče šerijatski tekstovi, zbog njegovog poimanja kao sredstva, s tim da se obnavljanjem himena to nije ostvarilo, čak štaviše – osnova je da je zabranjeno zbog otkrivanja stidnog mjesta i otvaranja vrata zlu.

• Zatvaranje vrata ružnoga mišljenja (o djevojci i njenoj porodici) može se postići pojašnjenjem razloga nepostojanja himena prija braka i ukoliko suprug bude zadovoljan sa tom ženom, onda nema problema ni posljedica, a u slučaju da odustane od ženidbe, Allah će joj dati boljeg od njega.

• Šteta po porodicu djevojke ne može se u potpunosti otkloniti operacijom, zbog mogućnosti da za to sazna suprug, tako što će ga obavijestiti druge osobe. Spomenuta šteta (po porodicu djevojke) desit će se u slučaju udaje djevojke bez upoznavanja njenog supruga o prestanku postojanja himena, a ukoliko onaj koji želi da obavijesti supruga o tome ili pak se suzdrži, u oba slučaja prestat će postojanje štete (po porodicu djevojke).

• Kako skrivanje prividnog pokazatelja bluda (nepostojanje himena čiji razlog nije počinjenje grijeha) ima svoju dobrobit, također ima i zlu stranu, kao što je olakšavanje puteva za činjenje bluda, a odbacivanje zla, preče je od ostvarivanja dobrobiti.

• Ne može se prihvatiti nepostojanje prevare u slučaju operacije obnavljanja himena, jer je himen u tom slučaju obnovljen i nije prirodni himen. Ako bi se prihvatilo nepostojanje varanja supruga u slučaju prestanka postojanja himena radi skoka ili slično tome, onda se ne može prihvatiti nepostojanje varanja supruga u slučaju prestanka postojanja himena radi nasrtaja na djevojku.

• Vrlo važna stvar jeste zatvaranje vrata koja vode zlu (koje uzimaju u obzir oni koji zagovaraju zabranu obnavljanja himena), naročito ako se to odnosi na skrnavljenje svetosti spolnih organa, a svakako da će mišljenje o dozvoljenosti obnavljanja himena rezultirati zlom.

• Osnova je da nije dozvoljeno otkrivanje, doticanje i gledanje stidnih mjesta, a razlozi koje su spomenuli oni koji zagovaraju dozvoljenost obnavljanja himena, nisu jaki do te mjere da zahtijevanju propis izuzimanja obnavljanja himena iz te osnove, tako da je obaveza da se pridržavamo propisa o zabrani otkrivanja, doticanja i gledanja stidnih mjesta i otuda propisa o zabranjenosti operacije obnavljanja himena.

• Loše posljedice optužbe (djevojke) mogu se otkloniti putem zdravstvenog uvjerenja nakon cijepanja himena, koje potvrđuje nevinost djevojke, a ujedno to je najbolji način jer tada nema potrebe za obnavljanjem himena.

Zbog svega prethodnog, može se reći da ni doktoru ni djevojci nije dozvoljeno da vrše ovu vrstu operacije.

Pojedini savremeni učenjaci dozvolili su obavljanje ove operacije ženi koja je silovana i koja se pokajala, dok to nije dozvoljeno onoj koja se nije pokajala, jer joj to pomaže u nastavljanju činjenja grijeha. Također, to nije dozvoljeno ženi koja je imala spolni odnos, jer se na taj način pomaže u varanju i obmani, jer onaj koji oženi takvu djevojku, mislit će da je djevica, a ona to u stvarnosti nije.

Allah najbolje zna!

Šejh Muhammed Munedždžid
Priredio: mr. Osman Smajlović

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *