Press "Enter" to skip to content

Kada je najbolje raditi hidžamu?

POSTOJE POSEBNE ODLIKE AKO SE HIDŽAMA RADI U ODREĐENIM VREMENIMA
PITANJE: KADA JE NAJBOLJE VADITI HIDŽAMU?

Odgovor:

U sunnetu se navode hadisi koji ukazuju da hidžama u određenim vremenima ima prednosti i posebne odlike i daje veoma efikasne rezultate, a da nije dozvoljena u drugim vremenima.

Međutim, mnogi hadiski eksperti kritički su se osvrtali na autentičnost ovih predanja. Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko uradi hidžamu sedanmaestog, devetnaestog ili dvadesetprvog dana, to će mu biti lijek protiv svake bolesti.” (1)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vadio je hidžamu u ovim diu’lima. (2)

U jednom drugom predanju stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučivao vađenje hidžame ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, a zabranjivao poduzimanje ove vrste liječenja u sljedećim danima: srijedom, petkom, subotom i nedjeljom. (3)

Zabilježio ga je i imam Darekutni,• ali kao Ibn Omerove •riječi, a s dobrim lancem prenosilaca. (4)

Halla! prenosi da Je imam Ahmed prezirao vađenje hidžame u ovim danima iako spomenuti , hadis nije smatrao vjerodostojnim.

A Allah najbolje zna.

(1) EBU DAVUD, 4/4/3861, I HAKIM, 4/233/7475. NAPOMENA: OVDJE SE MISLI NA SEDAMNAESTI,DEVETNAESTI I DVADESET PRVI DAN LUNARNOG MJESECA. •
(2) TIRMIZI, 6/168/2051, I HAKIM, 4/234/7477. VIDJETI: SAHIHUL-DŽAMIA, 2/885.
(3) IBN MADŽE, 2/1153/3487, I H AKIM, 4/453/8254. OVO SU PREDANJE MUHADDISI ZABILJEŽILI S VIŠE RAZLIČITIH LANACA PRENOSI LACA, I NA OSNOVU TOGA• ŠE J H ALBARII UVRSTIO 9C! JE MEĐU DOBRA PREDANJA. VIDJETI: ES-SILSILETUS-SAHIHA, 2/392-395.
(4) VIDJETI: FETHUL-BARI, 10/149. . .

Odgovorio: Safet Kuduzović

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *