Press "Enter" to skip to content

Kada neko kaže “nisam ja neki vjernik, ali mi je duša čista” postaje nevjernik

Pogubnost ovih riječi shvatite na vrijeme

Riječ ‘vjernik’ jeste prevod na bosanski jezik arapske riječi ‘mu’min’, a opet riječ ‘mu’min’ je izvedena od riječi ‘iman’. ‘Iman’ tj. ‘vjerovanje’ u našoj vjeri nije nešto apstraktno i nejasno, već nešto precizirano i jasno, određeno po uslovima vjerovanja (imanskim šartima):

Šta bi ovdje značilo ‘nisam ja neki vjernik’?

1. Vjerovanje u Allaha – nisam ja neki vjernik u Allaha.
2. Vjerovanje u meleke – nisam ja neki vjernik u meleke.
3. Vjerovanje u knjige – nisam ja neki vjernik u knjige.
4. Vjerovanje u poslanike – nisam ja neki vjernik u poslanike.
5. Vjerovanje u Sudnji Dan – nisam ja neki vjernik u Sudnji Dan.
6. Vjerovanje u Odredbu (Kader) – nisam ja neki vjernik u Odredbu (Kader).

Shvati da ili si vjernik ili nisi. Ukoliko zaista tvrdiš da vjeruješ u Allaha kao svog Gospodara, onda si ti automatski Njegov rob. Onaj ko je rob poslušan je svome gospodaru. Da li ti tvrdiš da je Allah tvoj Gospodar, pa Allah ti je naredio pet dnevnih namaza, zar te nije stid da pogledaš koliko ti je dana, mjeseci, godina prošlo a da na sedždu svome Stvoritelju nisi pao?

Ako tvrdiš da vjeruješ u meleke, zar te nije stid da radiš šta ti je volja, i da se ponašaš kako hoćeš, i da gledaš u ono što hoćeš, a dva plemenita pisara uvijek bdiju nad tvojim ramenima?

Ako tvrdiš da vjeruješ u knjige, zar te nije stid što posljednju Objavu, Kur’an nikada nisi ni dohvatio? Ona je tebi neka vrsta ukrasa u kući. Stoji umotana u peškir, jer si je iz milosti zamotao u peškir jer znaš da će na nju napadati dosta prašine budući da si odlučio da je nikada nećeš ni dohvatiti.

Ako tvrdiš da vjeruješ u Poslanike, zar te nije stid da znaš biografije svih mogućih ‘estradnih ličnosti’, fudbalera, pjevačica i glumaca, i da želiš da budeš kao oni, a tvrdiš da je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, tvoj uzor?

Ako tvrdiš da vjeruješ u Sudnji Dan, zar te nije stid da on sutra nastupi, a ti u takvom stanju da staneš pred Gospodara svoga?

Ako tvrdiš da vjeruješ u Odredbu, zar te nije stid da ti sutra dođe smrt koja ti je već predodređena – a ti tada nećeš kod Allaha imati opravdanja.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ““Ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi: ‘Ako se ne stidiš, radi što hoćeš.’” (Buhari,6/515)

Budite Vi razlogom da neko pročita ovaj tekst i okoristite se / šerujte u ime Allaha, korisno je!!!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *