Press "Enter" to skip to content

KADA ZEMLJA IZBACI TERETE SVOJE: ŠTA KUR’AN I BIBLIJA KAŽU O ZEMLJOTRESIMA?

Zemljotres je pojava koja se bilježi od najranijih dana ljudske civilizacije. Stoga je logično da se spominje i u svetima knjigama, Kur’anu i Bibliji.

U Kur’anu postoji sura, tj. odjeljak, koja nosi naziv “Zemljotres” ili Az-Zizal. Navodi se kako je tokom objave ove sure, 99. u Kur’anu, najbliži prijatelj poslanika islama Muhammeda, Abu Bakr zaplakao od straha:

“Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese,

i kada Zemlja izbaci terete svoje,

i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” –

toga Dana će ona vijesti svoje kazivati,

jer će joj Gospodar tvoj narediti.

Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela

njihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga”. (prijevod Besim Korkut).

Prema tumačenjima islamskih teologa u ovoj kur’anskoj suri govori se o početku smaka svijeta.

U kršćanskoj svetoj knjizi Bibliji saznaje se zašto se događaju zemljotresi, u čemu se – nakon potresa – može pronaći utjeha i nada i kako će Bog okončati svu patnju.

U Bibliji se nalaze Isusova proročanstva o zemljotresima. Ona su zapisana u tri evanđelja:

“Ustat će narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo i bit će gladi i zemljotresa po raznim mjestima” (Matej 24:7).

“Jer će ustati narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo, bit će zemljotresa po raznim mestima i bit će gladi” (Marko 13:8).

“Bit će snažnih zemljotresa i bit će pošasti i gladi po raznim mjestima” (Luka 21:11).

Svi ti događaji zajedno odlika su jednog posebnog perioda u historiji koji Biblija naziva svršetkom ovog poretka i posljednjim danima, slično kao u Kur’anu kada se govori o sudnjem danu.

Prema ovim svetim knjigama učestalost snažnih zemljotresa, koji će dovoditi do strašnih tragedija, jedan je od najsigurnijih pokazatelja kraja sveta.

Prema posljednjim podacima, u zemljotresima u Turskoj i Siriji do sada je poginulo više od 41 hiljade ljudi.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *