Kako čovjek da se ne nada Džennetu, nakon ovakvih riječi Allahova Poslanika s.a.v.s.

Kako čovjek da se ne nada Džennetu, nakon ovakvih riječi Allahova Poslanika s.a.v.s.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu sam vidio jednog čovjeka kako šeta po Džennetu zbog jednog drveta koje je posjekao i uklonio s puta, jer je smetalo muslimanima.” (Muslim)

NoviHorizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara