Press "Enter" to skip to content

Kako da dočekate noć Kadr sa svojom djecom?

„Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr – a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.“ (Sura 97: ajeti 1-5)

Dok ramazan napreduje, naše uzbuđenje raste zbog skorog dolaska posebne noći u neparnim noćima zadnjih deset dana.

Noć Kadr je posebna noć kada se meleki spuštaju na zemlju i donose mir od našeg Gospodara, a to traje do izlaska sunca; noć koja je bolja od hiljadu mjeseci; noć koja označava početak objavljivanja Kur’ana posljednjem Allahovom poslaniku.

Aiša r.a prenosi da kada bi počelo posljednjih deset noći ramazana, Allahov bi poslanik a.s. ostajao budan noću, budio bi svoju porodicu i pripremio ih za namaze i zikr. (Muslim)

Moramo pratiti ovaj sunnet Poslanika i buditi našu porodicu kako bismo im pomogli da iskoristite ove noći. Moramo naučiti našu djecu da to poštuju i da traže noć Kadr dok su još uvijek jako mali.

1- Označite neparne noći na svom kalendaru

Držite veliki kalendar u centralnoj prostoriji u kući i zaokružite pet neparnih noći u zadnjih deset dana ramazana. Ohrabrite svoju djecu, tako što ćete im govoriti da moramo tražiti tu skrivenu noć u kojoj će nam se dati sve ono što tražimo od Allaha.

2- Izračunajte sa njima koliko je hiljadu mjeseci

Allah nam govori da je ova Noć bolja od hiljadu mjeseci. Sjedite sa svojom djecom i pomozite im da izračunaju koliko je to (1000 mjeseci je oko 83,3 godina). Usporedite ovaj broj sa njihovim trenutnim godinama kako bi mogli shvatiti veličinu te noći i kako ustvari moraju da iskoristite ovu priliku.

3- Spremajte se za Kadr kao da se spremate za neku “zabavu”

Pomozite vašoj djeci da odaberu čistu, lijepu odjeću, naučite ih da uzimaju abdest propisno, bez gubljenja previše vode i naparfemišite ih. Uredite i ukrasite prostoriju u kojoj ćete vršiti ibadet sa više svjetla, prostirkama za namaze i mirisnim svijećama. Također pokušajte nagovoriti svoju djecu da odspavaju tokom dana, tako da mogu pokušati ostati budni što više mogu u toku ovih noći.

4- Vodite svoj dnevnik o noći Kadr

Sjedite sa svojim djecom i isplanirajte kako ćete najbolje iskoristiti ove noći. Neka svaki vaš dio noći sadrži barem nešto od sljedećeg:
• Učenje Kur’ana
• Dodatni namazi i teravija
• Sjećanje na Allaha ili zikr
• Dove
• Gledanje predavanja, tefsira, poučnih priča
• Čitanje hadisa
• Davanje u dobrotvorne svrhe

Izvor: iiph.com
Autor: Ruhaifa Adil
Za Akos.ba preveo: Jasmin Mujakić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *