Press "Enter" to skip to content

KAKO GLASI POSLANIKOVA A.S. DOVA ZA ZDRAVLJE?

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kaže da je zamolio Poslanika da mu kaže neku dovu koju će često učiti, a on mu je izrekao prednji hadis.

PORIJEKLO HADISA

Prenose ga Dejlemi, Hakim i Taberani od Abdullah b. Abbasa, radijallahu anhuma.

„Zdravlje je kruna na glavama zdravih čiju vrijednost znaju cijeniti samo bolesni ljudi.“ Ova je poslovica arapskog porijekla, a u orginalu glasi:

„Es-sihatu tadžun ‘ala ruusil-essiha’i la ja’rifuha illel-merda.“

I zaista vrijednost zdravlja, u odnosu na sve drugo što čovjek posjeduje, ne zna cijeniti u pravom smislu sve dok ga ne izgubi. Prednji hadis nam govori o potrebi dove koju smo dužni upućivati Allahu Uzvišenom.

Poslanik je često učio ovu dovu: “Bože moj, ja Te molim da mi dadneš blagoslov u sluh moj, u moj vid, u dušu moju, u tijelo moje, u ćud i narav moju, u porodicu moju, u život moj, u smrt moju i moj cio posao. Bože primi moja dobra dijela i molim Ti se za visoke džennetske stepene.“

Poslanik bi također u to ime učio suru “Ihlas“ i „Mu’avvizetejn“, posebno pred spavanje. Ali trebamo biti svjesni da istinska zaštita može doći samo od Allaha dželle šanuhu. On je Taj kome trebamo težiti u životu i On je Jedini koji ima pravo na naše obožavanje i od Njega treba pomoć tražiti. Veza između Boga i čovjeka može se odvijati u tri aspekta:

Allah je naš Stvoritelj, Ravnatelj i istinski Gospodar,
On je naš Vladar, On vlada našim životima, upravlja i brine se o rastu i razvoju i štiti nas od svakog zla,
I konačno On je naše utočište, nije rodio i rođen nije i niko mu ravan nije. Zar iko može kao On da čovjeka usreći; bilo zdravljem ili nekim drugim darovima?

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *