Kako je Allahov Poslanik opisivao Allaha?

Od vjerovanja u Allaha jest vjerovanje u ono čime je On sam sebe opisao u svojoj Knjizi i u ono čime ga je opisao Njegov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, u vjerodostojnom sunnetu.

Allahov Poslanik, alejhisselam, opisivao je Allaha na tri načina: riječima, djelima i prešutnim odobrenjima (tj. neko drugi bi opisao Allaha, a on ne bi ništa rekao i svojom šutnjom potvrdio bi takav opis).

  1. Njegovih, alejhisselam, opisa riječima ima najviše od spomenutih načina opisivanja. Primjer njegovog, alejhisselam, opisivanja riječima jest: “Zar mi nećete povjerovati, a povjerenik sam Onoga Koji je iznad neba?” (Buhari 3451 i Muslim 1064) U citiranom hadisu opisao je Allaha svojstvom uzvišenosti i da je On iznad nebesa i svih svojih stvorenja.

Također, kad bi se zaklinjao, govorio bi: “Ne, tako mi Onoga Koji okreće srca!” (Buhari 7391 i drugi od Ibn-Omera, radijallahu anhuma)

  1. Opisivao je Allaha i djelom, iako u manjoj mjeri kao što je to radio riječima. Ovo je uradio na Oprosnom hadždžu kad je pokazao prema nebu i učinio Allaha svjedokom da je ummetu dostavio poslanicu. Nakon što se obratio ljudima upitao ih je: “Jesam li dostavio?”Odgovorili su: “Jesi.” Nakon toga je digao kažiprst prema nebu i pokazao njime prema ljudima i rekao: “O, Allahu, posvjedoči! O, Allahu, posvjedoči!” (Muslim 1218 i drugi) Dizanjem svog prsta prema nebu opisao je Allaha svojstvom uzvišenosti.

Došao je čovjek kad je Allahov Poslanik držao hutbu na dan džume i rekao: “O, Allahov Poslaniče! Propali su imeci!”, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, dignuo ruke. (Buhari 1013, Muslim 897 i drugi) Na ovakav način opet je pokazao da je Allah iznad svojih stvorenja i da je uzvišen.

Nekad bi opisao Allaha riječima, a nakon toga to potvrdio i djelom. Tako, kad je proučio ajet: “Allah je, doista, Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve vidi” (En-Nisa, 58. ajet), postavio je (desni) palac na desno uho i pokazao (desnim) kažiprstom na svoje oko. [Ebu-Davud 4726 i Ibn-Hibban u svom Sahihu (1/498) od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu. Šejh Albani kaže da je hadis vjerodostojan u Sahihu Ebu-Davuda.] Ovo je primjer pripisivanja Allahu sluha i vida govorom i djelom.

Zbog toga možemo reći da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, opisivao Allaha govorom i djelom – nekad jednim načinom, a nekad jednim i drugim zajedno.

  1. Što se tiče opisa koje je šutnjom odobrio, njih je najmanje. Primjer za ovo jest njegovo pitanje koje je postavio robinji: “Gdje je Allah?” Odgovorila je: “Iznad neba.” A on je ovo šutnjom potvrdio rekavši: “Oslobodi je!” (Muslim 538, Ebu-Davud 930, Nesai 1218 i drugi)

Imam Buhari i Muslim bilježe da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, jednom došao židovski rabin i rekao: “Našli smo (u našim knjigama) da će Allah staviti nebesa na jedan prst, zemlje na jedan prst, stabla na jedan prst, vodu i kopno na jedan prst i druga stvorenja na jedan prst, pa će reći: ʼJa sam Vladar!ʼ” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, toliko se nasmijao potvrđujući istinitost toga što je rabin izgovorio da su mu se vidjeli kutnjaci. (Buhari 4811, Muslim 2786, Tirmizi 3238 i Ahmed 4076) Ovo je i primjer njegovog odobrenja šutnjom. Hadis ukazuje na Allahovu vlast, moć i svojstvo prstiju.

Sastavio: Alim Hasanagić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara