Enes b. Malik, r.a kazivaše: „Allahov Poslanik, s.a.w.s nije bio ni visok ni nizak, ni izrazito bijel ni crnoput, ni kovrđave ni ravne kose. Allah ga je odabrao za poslanika kada je imao 40 godina. Proveo je u Mekki 13 a u Medini 10 godina. Umro je u 63 godini, a u kosi i u bradi nije imao ni dvadeset bijelih dlaka.”

Kada bi Alija, r.a., opisivao Allahovog Poslanika, a.s., govorio bi:

„Nije bio ni previsok ni prenizak nego srednjeg rasta. Nije bio ni kovrđave ni ravne kose, nego blago valovite. Nije bio debeo ni okruglog lica, nego blago zaobljenog. Rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala, kada bi išao išao bi žustro kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao okretao bi se čitavim tijelom. Među plećima je imao poslanički pečat a on sam je bio pečat svih poslanika. Bijaše najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže ćudi, najugodnijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao osjetio bi strahopoštovanje, a ko bi ga dobro upoznao zavolio bi ga. Kada bi ga neko opisivao rekao bi: Nikada, ni prije ni poslije, nisam mu vidio nekoga sličnog.”

Džabir b. Semure, r.a., pripovijeda: „Jedne svijetle, noći ugledao sam Allahovog Poslanika, a.s., u crvenom ogrtaču. Zagledao sam se u njega pa u mjesec: I izgledao mi je ljepši od mjeseca”.

Preuzeto iz knjige: Vrline Allahovog Poslanika || Imam Tirmizi

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara