Press "Enter" to skip to content

KAKO PROVESTI NOĆ LEJLETUL-KADR?

Ovu noć treba provesti u različitim oblicima ibadeta kao što je: učenje Kur’ana, klanjanje noćnog namaza, traženje oprosta, upućivanje dova itd. I ne samo to, nego moramo intenzivirati svoj ibadet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u deset zadnjih noći ramazana pojačao bi svoj ibadet i trudio se u ovim noćima više nego u drugim. Međutim, posebnu pažnju trebamo dati teraviji i noćnom namazu: “Ko provede Lejletul-kadr vjerujući i očekujući nagradu, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.” (Buhari i Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko klanja sa imamom sve dok on ne završi, upisat će mu se kao da je klanjao cijelu noć.” (Ahmed, Ebu Davud, hadis je sahih. Vidjeti: Albani, Sahihul-Džamia) Kada bi čovjek cijelu Lejletul-kadr proveo klanjajući, ne bi bilo previše. U ovoj blagoslovljenoj noći vjernik treba upućivati dovu Allahu, kako u namazu tako i nakon namaza, iako je dova u namazu bolja, naročito ona na sedždi kada je čovjek najbliži svom Gospodaru. U ovoj prilici najbolje je upućivati dove koje su spomenute u Kur’anu i sunnetu, kao i dovu na koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao Aiši, radijallahu anha, kada ga je pitala: “Allahov Poslaniče, kada bih znala da se nalazim u Noći kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?”, a on joj je odgovorio: “Reci: ‘Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji prašta i Ti voliš oprost, pa mi oprosti!’” (Tirmizi, Ibn Madž‍a, hadis je sahih. Vidjeti: Albani, Silsiletus-sahiha)

Pored traženja oprosta, vjernik treba iskoristiti priliku i upućivati dovu za sebe i svoje bližnje ili za cijeli ummet. Ko je bolestan, treba moliti za izlječenje, ko je siromah, može moliti za bogatstvo. Svako ima neku svoju posebnu potrebu, ali ono što je potrebno svima nama jeste oprost i tevba, tako da svi možemo moliti za to, jer, ko zna, možda nas obuhvati ovaj hadis: “O, ti koji želiš dobro, približi se! O, ti koji želiš zlo, udalji se! A Allah oslobađa od Vatre svake noći.” (Tirmizi, Ibn Madža, Ahmed, hadis je hasen. Vidjeti: Albani, Sahihul-Džamia) Molim dragog Alaha da nas oslobodi od Vatre!

Posebno je vrijedno upućivati dovu u zadnjoj trećini noći jer to je odabrano vrijeme, kao što se navodi u hadisu u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U zadnjoj trećini noći naš Gospodar spušta se na dunjalučko nebo i pita: ‘Ko Mi dovi, pa da mu se odazovem? Ko od Mene nešto traži pa da mu dadnem? Ko traži oprost pa da mu oprostim?’” (Buhari i Muslim)

Na vrijednost i odabranost Noći kadra ukazuje i postupak nekih ispravnih prethodnika koji su se posebno pripremali za ovu noć tako što bi se kupali, mirisali i oblačili lijepu odjeću. Temim ed-Dari posjedovao je ogrtač vrijedan hiljadu dirhema koji bi oblačio u noći za koju je pretpostavljao da je Lejletul-kadr. Ibrahim en-Nehai kupao bi se svake noći u zadnjih deset noći ramazana, a Enes b. Malik kupao bi se dvadeset četvrte noći, mirisao i oblačio ogrtač.” (Vahatul-iman)

Poslanikov primjer
Poslanik je naš uzor u svim segmentima života, kako u vjerovanju i ibadetu, tako i u međusobnim odnosima i ponašanju, i u svemu ostalom. Osnovu za ove riječi nalazimo u Allahovim riječima: “Vi u Alahovom Poslaniku imate divan uzor…” (El-Ahzab, 21) Plemeniti ashab Ebu Zerr, radijallahu anhu, kazuje nam kako je Poslanik postupao u zadnjih deset neparnih noći ramazana: “Postili smo ramazan sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. (Poslije jacijskog farza) on sa nama nije klanjao nikakvog drugog namaza, sve do dvadeset treće noći ramazana. Tada je sa nama klanjao sve dok nije prošla trećina noći. U dvadeset četvrtoj noći, sa nama ništa nije klanjao, da bi u dvadeset petoj noći sa nama klanjao sve do iza pola noći. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, da hoćeš sa nama i ostatak ove noći provesti u dobrovoljnom namazu!’ Na to on reče: ‘Ko klanja sa imamom sve dok on ne završi, upisat će mu se kao da je klanjao cijelu noć.’ Nakon toga, više nije klanjao sa nama sve do dvadeset sedme noći u mjesecu. U toj noći sabrao je ljude, i svoju porodicu i supruge, i klanjao nam. Klanjao je s nama toliko da smo se pobojali da ćemo propustiti felah.’” Nakon što je upitan šta je to felah, Ebu Zerr odgovori: “Objed pred zoru – sehur”, a zatim dodade: “Nakon toga, više nam nije predvodio noćni namaz sve do kraja mjeseca.” (Ebu Davud, hadis je sahih. Vidjeti: Ebu Davud, Sahih)

Neka nam u ramazanu uvijek budu na umu Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi i trudimo se da budemo od onih koji će i u ramazanu i u drugim mjesecima nastojati da se svakodnevno približavaju dobru i udaljavaju od zla: “O, ti koji želiš dobro, približi se! O, ti koji želiš zlo, udalji se! A Allah oslobađa od Vatre svake noći.” (Tirmizi, Ibn Madža, Ahmed, hadis je hasen. Vidjeti: Albani, Sahihul-Džamia) Molimo Allaha da nas učini od onih koji će postići Allahov oprost! Amin!

Tekst Vrijednosti Lejletul-kadra je objavljen u broju 61, 14. Juli 2014 el-asr.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *