Kako se pravilno upućuje dova?

Pitanje: Kako se upućuje dova?

Odgovor: Blago onom čovjeku koga dragi Allah uputi na učenje dove. En-Numan b. Bešir, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Dova je ibadet” i zatim proučio 60. ajet sure Gafir: “Gospodar vaš rekao je: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u džehennem poniženi’” (Et-Tirmizi). Isti ovaj muhadis zabilježio je i sljedeći hadis: “Dova je srž ibadeta”, ali je ovo predanje slabo (daif). A tu je pouzdan hadis koji je prenio Selman el-Farisi: “Zaista, vaš je Gospodar jako stidljiv i plemenit. On se stidi da ne usliša dovu onog čovjeka koji ga zamoli podigavši svoje ruke prema Njemu” (Ebu Davud). Islamski učenjaci naveli su nekoliko adaba prilikom učenja dove. Ovdje izdvajamo sljedeće adabe: iskrenost, pribranost, iskazivanje zahvale Allahu i donošenje salavata na Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na početku dove i na kraju, ustrajavanje, nepožurivanje, sigurnost da će se Allah odazvati, učenje dove tiho, priznanje grijeha, ponavljanje dove tri puta, prvo moliti za sebe pa za druge ljude, okrenuti se prema kibli, biti pod abdestom, podići dlanove (sunnet je da dlanovi budu sastavljeni i okrenuti prema nebu), i tako dalje. Prilikom učenja dove čovjek treba zazivati Allaha pomoću Njegovih lijepih imena i savršenih svojstava. Imam Et-Tirmizi zabilježio je preko Enesa, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Allaha uvijek molite riječima: ‘Posjedniče veličine i plemenitosti!’” (Na arapskom: JĀ ZEL-DŽELĀLI VEL-IKRĀM.) A Svevišnji Allah nabolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

minber

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara