Press "Enter" to skip to content

KAKO SE U BOSNI DIJELI IMOVINA: “BRATU SVE, A TI SESTRO SI UDANA TEBI NIŠTA…”

Živimo u zemlji u kojoj se prilikom podjele imovine,
obično nakon smrti roditelja, postavlja samo jedno pitanje:
Kome će sad pripasti zemlja?
U svemu tome najžalosnije je kad se sastanu braća
i sestre, i, umjesto da se dogovore, oni “zarate”. Tom
prilikom ne izostavljaju da patetično spomenu koga je
babo više volio, kome je rekao, kome obećao, a kome
bezbeli preveo 1/1…
Nažalost, djecu do ovakve situacije dovedu roditelji.
Greška je roditelja što na vrijeme ne riješe imovinu i
podijele između djece po zakonu i Božijoj pravdi.
Tako često roditelji presele, a djeca u haos usele.
Negdje djeca čak ne sačekaju ni da babu u mezar
stave, na dženazi cirkus prave.
Obično se braća laskavo obrate sestrama: “Seko,
znam ja da ćeš ti to meni sve dati, šta će tebi, ti si udata,
ja sam muško, imam djecu…”
A sestre dolaze u dilemu da li bratu ostaviti nasljedstvo
i biti i dalje u dobrim odnosima sa njim ili uzeti svoj
dio na koji ima pravo pred ljudima i Bogom i da joj brat zahatori i s njom ne priča čitav život?
Hmm… Šta uraditi? Pitate se?
Zašto se pitate ili bilo koga drugog pitate kad odgovor
u časnom Kur’anu imate?!
“Ako neko umre, i ne bude imao djeteta, a ima sestru,
njoj polovina njegove ostavštine, a i on će naslijediti nju
ako ona ne bude imala dijete; ako su dvije, njima dvije
trećine njegove ostavštine. A ako su oni braća i sestre,
onda će muškarcu pripasti dio jednak koliko dvjema
ženskima.” (En-Nisa, 176)
U ovom časnom ajetu jasno piše da žena ima pravo na
svoj dio!
I piše koliki je to dio!
Nigdje se ne spominje da se sestra treba odreći
nasljedstva u korist brata kako bi je on volio…
Međutim, najčešće sestra popusti pred ovim pritiskom,
pa onda plače i kaje se cijelog života… Kako bi izbjegla
ove mučne situacije, sestra na samom početku treba
da zauzme odlučan stav i da kaže: “Izvini, braco, ali ja
svoj dio uzimam bez grižnje savjesti, čista pred Bogom.
Moj babo mi je dao, hvala mu. A ti ima da to poštuješ.
Voli me u ime Allaha kao sestru, a ne iz interesa.”
Tačka.
Potpuno je druga stvar ako sestra želi dati bratu
svoj dio, i u tome nema nikakve smetnje.
I to je njeno pravo kao što je njeno pravo da zadrži
svoje nasljedstvo. Dakle, riječ je o pravu žene na njen
dio. Niko ti to pravo, sestro, ne može niti smije uskratiti.Niko!
Uzmi svoj dio, čista srca i reci: elhamdulillah – hvala
Allahu, koji je Svojom riječju zaštitio ženu muslimanku.

Muhabet sa Razom

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *