Kako su nastale sve sadašnje životinjske vrste?

Pitanje: Kakav je stav islama prema evoluciji, odnosno, kako su nastale sve sadašnje životinjske vrste?
Da li su one evoluirale od životinja sa barke Nuha a.s., ili ih je Allah poslije stvorio? Da li postoje predaje da su životinje evoluirale od životinja sa barke Nuha a.s.?
Ovo je pitanje sada naročito aktuelno pogotovo što se teorija o evoluciji izučava u našim školama, a djeca, a naravno i stariji, sve više pitaju za pravu informaciju.

Odgovor: Neupitna je činjenica i istina da je Allah stvorio nebesa i Zemlju, sve što je na njima, u njima i između njih, odnosno sve što postoji. Da li je to stvaranje bilo trenutnom kreacijom ili u etapama kroz evoluciju, ne možemo kategorički precizirati. Neka to istražuje nauka. U Kur’anu se govori o stvaranju nebesa i Zemlje u etapama (danima). Da li to podrazumijeva evoluciju ili ne, ne znamo. Ako je život na zemlji podložan evolutivnom procesu, i to je po Božijoj odredbi, Božijem zakonu i konačno uz Božije stvaranje. Većina islamskih znanstvenika osporava teoriju evolucije, smatrajući je nedokazanom pretpostavkom. Posebno je radikalan u tom stavu autor koji se potpisuje kao Harun Jahja, koji ima više djela na tu temu. Neka su prevedena i na bosanski jezik, pa se u njima možete više informisati o teoriji evolucije. Dakle, Bog je Stvoritelj svega, bilo da je riječ o trenutnoj kreaciji ili evoluciji. Kada je riječ o stvaranju čovjeka, Kur’an govori o tome kao o posebnom Božijem stvaranju. Nigdje u njemu nema naznake da je čovjek izveden i nastao od neke životinje.

Nije nam poznato da postoje autentične predaje na tu temu, pa se ne želimo upuštati u spekulacije. Nije potvrđeno da na drugim dijelovima Zemlje koje potop (eventualno) nije zahvatio nije bilo životinja, odnosno da baš sve vode porijeklo od onih koje je Nuh a.s. ukracao u lađu. Konačno, u lađu nisu ukrcane ribe i ostale životinje koje su živjele u moru, a neki tvrde da su životinje evoluirale baš od njih. U svakom slučaju, ništa se pouzdano o tome ne može reći, nema kategoričkih dokaza, pa je sve u sferi pretpostavki. Kur’an i hadisi ne navode sve detalje i posljedice potopa. Govore samo o onome što je relevantno kao pouka ljudima, a ne da odmjene naučna istraživanja.

Na pitanje odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice 

islamskazajednica.ba

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara