Press "Enter" to skip to content

Kako u ovom teškom vremenu zaraditi imetak i nafaku na halal način, pokušajte ovako…

Uči ovu dovu: اللَّهمَّ اكْفِني بحلالِكَ عَن حَرَامِكَ، وَاغْنِني بِفَضلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. رواهُ الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ. Allahumme-kfini bi halalike ‘an haramike, ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake.” Prevod: Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga, i učini me bogatim (neovisnim) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe. (Tirmizi)

Čovjek treba da bude svjestan da sve ono što uradi, polagati će račun na Sudnjem danu Allahu, dž.š.

Prenosi Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće se stope jednog čovjeka pomjeriti na Sudnjem danu sve dok ne bude pitan za četvero: za život, u šta ga je potrošio, za mladost, u šta ju je proveo, za imetak, kako ga je stekao i u šta ga je trošio, i za svoje znanje – da li je postupao po njemu!” (Tirmizi, hadis je hasen)

Svaki imetak koji nije zarađen na halal način, čovjeku neće biti od koristi, i vrlo brzo će ostati bez tog imetka. Moramo se maksimalno truditi da zarađujemo i živimo u halal poslu i okruženu radi zajedničke sreće naše porodice a i drugih oko nas.

Izvor:  

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *