KANTARATUN: Most između Dženneta i Džehennema

Kantaratun je mjesto između Dženneta i Džehennema gdje će biti zaustavljeni vjernici koji su prešli Sirat-ćupriju i spasili se od džehennemske vatre, pa će među njima biti izvršena odmazda (poravnanje) prije ulaska u Džennet. A kada se očiste, dozvolit će im se da uđu u Džennet. Buharija bilježi hadis da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Spasit će se vjernici od (džehennemske) vatre i bit će zadržani na mostu između Dženneta i džehennemske vatre, pa će među njima biti izvršena odmazda (poravnanje) zbog nepravdi koje su se među njima zbile na dunjaluku. A kada se očiste, dozvolit će im se da uđu u Džennet. Tako mi Onoga u Čijoj ruci je Muhammedova duša, oni će bolje prepoznati svoja boravišta u Džennetu nego što su poznavali svoje kuće na dunjaluku.

Šta bi svaki musliman trebao da zna – skraćena zbirka islamskih propisa i uputa

svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara