Kiša će padati, ali zemlja neće rađati

Jedan od predznaka Smaka svijeta, a o kojem nam je Poslanik, s.a.v.s., također govorio, jeste kiša koja će padati svugdje, ali ni biljke ni stabla neće nicati. Enes, r.a., prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Smak svijeta neće nastupiti sve dok ljudi ne vide kišu koja pada svugdje, ali zemlja neće davati ploda.” (Bilježe Ahmed i Ebu Ja’la. El-Hejsemi u svome Medžmeu veli: “Svi prenosioci u nizu su pouzdani.”)

Nesumnjivo, ovo će se desiti kao posljedica nestanka blagoslova sa zemlje, baš kao što je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Glad nije tamo gdje nema kiše, već je glad tamo gdje pada kiša, ali zemlja ne daje nikakvog ploda.” (Bilježi Ahmed. El-Hejsemi veli: “Prenosioci su vjerodostojni.”)

Dr. Muhammed B. ‘Abdurrahman El-‘Arifi – Smak Svijeta

Priprema i obrada: putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara