Ebu Hurejre veli daje Muhammed a.s. rekao:

“Klonite se sedam velikih grijeha koji uništavaju: pripisivanje Allahu

druga- širk, vračanje ili sihir, ubijanje osobe koju je Allah zabranio

da se ubija, osim s pravom, jedenje kamate, jedenje imetka siročadi,

bježanje sa bojnog -polja na dan borbe, i potvora čistih i nevinih

vjernica (koje ni pojma nemaju o onome zašto se potvaraju i

okrivljuju).” ·

(Muttefekun alejh)

NoviHorizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara