Press "Enter" to skip to content

”Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, da će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će Ga odakle se i ne nada.”

KORISTI I PLODOVI ISTIGFARA

1. Najveća korist od istigfara je spuštanje Allahove milosti na osobu koja traži oprost

Kaže Allah, dž.š.: ”Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se milost ukazala.” (En-Neml, 46.)

2. Sigurnost i zaštita od Allahove kazne

Kaže Uzvišeni Allah: ”…i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 33.) Zbog toga istigfar ima veliku ulogu u opraštanju i brisanju grijeha, i čuva te od kazne za te grijehe.

_____________

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, da će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će Ga odakle se i ne nada.” ( Hadis je zabilježio Imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.)

Od Seida El Hudrija, radijellahu ‘anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je šejtan rekao: O Gospodaru, tako mi Veličine Tvoje, neču prestati zavoditi Tvoje robove sve dok im budu duše u tjelima. A kaže Gospodar, subhanehu ve te’ala: Tako mi moje Veličine i Uzvišenosti, neču prestati da im praštam sve dok budu tražili oprost od mene.” (El-Hakim – Mustedrek, a vjerodostojnim ga ocijenio El-Zehebi.)

Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, načini istigfara:

– Estagfirullah

– Allahume igfir li

– Rabbi igfir li ve tub alejje inneke ente Et-Tevvabu Er-Rahim

– Estagfirullahi elezi la ilahe illa huve El-Hajjul El-Kajum ve etubu ilejhi

n-um

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *