KO ĆE I ZAŠTO BITI POŠTEĐEN ISPITIVANJA U KABURU OD STRANE MELEKA?

Pitanje: Kome u kabur neće doći dva meleka i postavljati mu pitanja kao što će to biti slučaj sa ostalima, nego će biti pošteđen i sačuvan tog ispita? Zašto će on biti pošteđen toga?

Odgovor:

1- Šehid (onaj koji je poginuo na Allahovu putu),

2- onaj koji je bdio na granicama islamske teritorije tj. države i koji ju je čuvao od neprijatelja.

Allahov Poslanik, s. a. v. s., je u hadisu objasnio razlog zbog kojega oni neće biti izloženi kaburskim iskušenjima, pa je rekao: „Dovoljno im je bilo kao iskušenje sijevanje sablji iznad glava.“ Zbog toga učenjaci kažu da je haram (zabranjeno) ogasuliti šehida i sa njega saprati krv koju je prolio u borbi na Allahovu putu.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara