Press "Enter" to skip to content

Ko god posti jedan dan radi Allaha, Allah će udaljiti njegovo lice 70 godina od Vatre

Vrijednosti posta

Zaista je mnogo vrijednosti u postu, jedna od tih se prenosu u sahih hadisu, a to je da je Allah odabrao post za Sebe, tj. On sam nagrađuje i umnožava nagradu, kao što Allah kaže u hadisu kudsi: ’Izuzev posta, koji je samo Moja stvar, i Ja nagrađujem za njega’. (al-Bukhaari, al-Fath, no. 1904; Saheeh al-Targheeb, 1/407)

’Postu nema sličnog’ (al-Nisaa’i, 4/165; Saheeh al-Targheeb, 1/413), ’a dova postača se ne odbija’(Bilježi ga al- Bayhaqi, 3/345; al-Silsilat al-Saheeh, 1797).

Postač se raduje dva puta: Kad prekida svoj post i kad sretne Svoga Gospodara’. (Muslim, 2/807) ’Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu, kad kaže: O Allahu, ja sam ga sprečavao od hrane i uživanja u toku dana, pa dozvoli da se zauzmem za njega’. (Ahmad, 2/174).

Miris iz usta postača je kod Allaha bolji od miska. (Muslim, 2/807) ‘Post je zaštita i tvrđava koja te čuva od vatre’. (Ahmad, 2/402; Saheeh al-Targheeb , 1/411; Saheeh al-Jaami’, 3880).

’Ko god posti jedan dan radi Allaha, Allah će udaljiti njegovo lice 70 godina od Vatre’. (Muslim, 2/808). ’Ko god posti jedan dan tražeći Allahovo zadovoljstvo, pa to bude zadnji dan njegovog života, uči će u Džennet’. (Ahmad, 5/391; Saheeh al-Targheeb, 1/412). ’U Džennetu su vrata po imenu

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *