Press "Enter" to skip to content

Ko odgoji dvije kćerke u islamu, on će sa Allahovim Poslanikom, a.s., ući u Džennet

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Čista, čedna, čestita i moralna kćerka je džihad njenog oca i majke na ovome svijetu, poput džihada i borbe na Allahovom putu, i to je njihova velika pobjeda u jednoj od mnogobrojnih životnih bitaka.

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko odgoji dvije kćerke sve dok ne dosegnu ponoljetstvo, ja i on ćemo ući u Džennet zajedno poput ova dva prsta. (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spojio je kažiprst i srednji prst).” (Muslim)

Komentirajući ovaj hadis, imam En-Nevevi, rekao je: ”Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi (“عالهما”) znače da im obezbijedi opskrbu, da ih izdržava i lijepo odgoji. Onaj ko to postigne, on će ući u Džennet zajedno sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, slikovito pokazao spajajući svoja dva prsta – kažiprst i srednji prst.”

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ”Došla mi je jedna žena sa dvoje ženske djece, a ja joj nisam imala ništa dati osim jedne hurme. Kad sam joj dala hurmu, ona ju je raspolovila i dala svojim kćerkicama, a ona nije ništa pojela. Zatim je ustala i otišla. Nakon toga došao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu ispričala šta se desilo, a on je rekao: ‘Ko bude stavljen na kušnju sa jednom ili više kćerki, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od džehennemske vatre.”’ (Buharija i Muslim)

Pjesnik je divno rekao:

Volim kćerke, jer voljeti kćerke je obaveza svakoj plemenitoj duši,

Allah je učinio da Šuajbu, radi njegove dvije kćeri, Musa, alejhi selam, služi.

Milostivi Allahu, pomozi nam da naše kćerke odgojimo u islamu, učini da nam budu zaštita od džehennemske vatre i razlog ulaska u Džennet sa našim voljenim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.
Saff

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *