Press "Enter" to skip to content

Ko ovo prouči ujutro i navečer tri puta, ništa mu ne može nauditi!

Ovo je dovu koju bi trebalo učiti tri puta svaki dan

Muhammed, a.s.,rekao je za nju:
“Onaj ko ovu dovu prouči tri puta ujutro i uvečer svakog dana niko mune može nanijeti štete.”
Dova glasi:80

“Bismillāhillezî lā jedurru ma’asmihi šej’un fi ‘l-erdi ve lā fissemā’i ve Huve ‘s-Semî’u ‘l-Alîm.”
Značenje:

“U ime Allaha sa čijim imenom ništa na zemlji niti na nebu štete ne može nanijeti. On je Onaj koji sve čuje i zna.” Brate!
Muhammed, a.s., u vezi sa ovom dovom je rekao: “

Svako ko ujutro i uvečer prouči po tri puta…”

gornju dovu, niko mu na nebesima i Zemlji nažao ne može učiniti ništa.

(Prenose Tirmizi i Ibn Madže.)

Dakle, onaj ko sabahom i akšamom prouči po tri puta ovu dovu, siguran je odsvega onog što plaši i zastrašuje. Jer, sve što postoji na Zemlji i na nebu, sve ono što može nanijeti štete, sve je to pod Allahovim emrom. Ako Uzvišeni to ne dozvoli, oni nemogu nauditi.

Prijatelju koji težiš Džennetu!

I ti treba da ovako razmišljaš, sa ovakvimuvjerenjem da naučiš napamet ove dove i stalno ih učiš. Kad uvečer ulaziš u kuću i kadujutro izlaziš iz kuće, prouči po tri puta ovu dovu! Nemoj to zaboraviti i neka ti ne budeteško! Ako ju učiš, onda znaj da ćeš biti zaštićen od svakakvog belaja i nesreće.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *