Ko strada na jedan od pet načina, on je šehid:

Ko pogine boreći se na Allahovom putu,on je šehid
Ko se utopi u vodi na Allahovom putu, on je šehid
Ko umre od (kakve) stomačne bolesti na Allahovom putu, on je šehid
Ko umre od (kakve) zarazne bolesti na Allahovom putu, on je šehid
Žena koja umre prilikom porođaja je šehid

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara