Ko umre a na njemu ostane dug posta

Islamski učenjaci su saglasni da ako čovjek umre,a nije naklanjao sve propuštene namaze,niko nije dužan to učiniti za njega. Isto su saglasni da ako je čovjek slab,a još živi,niko nije dužan postiti za njega.
Učenjaci su se razišli o pitanju čovjeka koji umre,a ostao mu je post koji je mogao napostiti dok je bio živ. Stav većine učenjaka,među kojima su Ebu Hanifa,Malik i Eš-Šafi,jeste da staratelj preminuloga ne treba postiti za njega,ve ć je dovoljno da za svaki dan udjeli hranu u količini jedne pregršti(mudda)(Hanefije smatraju da je staratelj dužan udijeliti za svaki dan pola saa pšenice,a svega ostalog po čitav sa.

Zvanični stav šafijskog mezheba o ovom pitanju jeste da je pohvalno da staratelj posti za preminulog,kako bi ga očistio. U tom slučaju kažu,nahranjivanje nije potrebno. Staratelj je rođak preminulog po tazbinstvu,krvnom ili nekom drugom srodstvu. Ako bi za preminulog postio neko ko mu nije rod,to će važiti pod uvjetom da mu staratelj dopusti,u protivnom će njegov post biti nevažeći. Kao dokaz navode hadis

Aiša r.a. prenosi da je Poslanik a.s. rekao: “Ko je umro,a na njemu ostao dug posta,napostit će ga za njega njegov staratelj(nasljednik).”(Ahmed,Buharija i Muslim)

Ibn Abbas r.a. prenosi kako je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku a.s. i rekao mu:  “O Allahov Poslaniče,moja je majka umrla,a ostao joj je dug da naposti Ramazan,da li mogu ja za nju postiti?” Na to mu je Vjerovjesnik a.s. rekao: “Da je na tebi ostao dug(novčani), da li bi ga otplatio za nju?” “Da”, odgovori čovjek. “Dug prema Allahu joj je preči!”(Ahmed)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara