Press "Enter" to skip to content

Ko želi da mu se u ovim nadolazećim ramazanskim danima nafaka poveća i život produži, neka čini sljedeće

Par ajeta i hadisa koji ukazuju i potkrepljuju ovu temu

Allah dželle šanuhu kaže: ”I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte. A roditeljima dobrocinstvo cinite i rodacima, i sirocadi i siromasima i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim i drugovima i putnicima namjernicima i onima koji su u vašem posjedu.” (En-Nisa,36)

“I Allaha se bojte s imenom cijim jedni drugi volite i rodbinske veze ne kidajte.”(En-Nisa,1)

Enes.r.a.prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu ‘alejhi ve selleme,rekao:”Ko zeli da mu nafaka uveca i da mu se zivot produzi, neka pazi i redovno posjecuje svoju rodbinu”(Muttefekun alejhi)

Prenosi se da je Abdullah b.’Amr b. ‘As, r.a. rekao:”Allahov Poslanik,sallallahu ‘alejhi ve selleme je rekao:”Nije dovoljno samo uzvratiti posjetu svojoj rodbini. Pravilno se ponaša prema svojoj rodbini onaj koji kada ga oni zaborave, ili odbace, obnavlja vezu sa njima.”(Buhari)

Aiša r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:” Rodbinska krvna veza visi o ‘Aršu i viče:”ko mene posjećuje i poštuje i njega će Allah dž.š. posjećivati, a ko mene ne posjećuje i ne poštuje, neće ni Allah dž.š. njega posjećivati niti poštivati.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Ejjub el-Ensari r.a. pripovijeda da je neki čovjek rekao:”O Allahov Poslaniče!Obavijesti me o poslu koji će me uvesti u džennet, i udaljiti od džehennema. Allahov Poslanik,sallallahu ‘alejhi ve selleme, mu na to reče:”Ibadet čini isključivoAllahu, dž.š. i ne pripisuj Mu druga, namaz redovno obavljaj, daji zekat i pazi i posjećuj svoju rodbinu.” (Muttefekun alejhi)

Selman b.’Amir.r.a. pripovijeda da je Allahov Poslanik,sallallahu ‘alejhi ve selleme rekao:”Kada neko od vas htjedne iftariti, neka se iftari hurmom, jer je u hurmi berićet,a ako ne nađe hurmu, onda vodom, jer je ona najčišća.”zatim je rekao:”Sadaka učinjena siromahu je obična sadaka, a sadaka učinjena svojoj rodbini je dvostruka sadaka, sadaka i pažnja(rodbine).” Tirmizi, Basen

islam-live

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *