Selam alejkum! Kod nas ima puno ovih što prose, haman na svakom ćošku, pa me interesuje da li im treba davati ili ne?

Ve alejkumu-s-selam! Ima slučajeva koji su u istinskoj potrebi ali isto tako često vidimo po našim ulicama, ispred poslovnih objekata i džamija kako određeni ljudi traže pare, tj. prose. Ima ih i mladih i starih, muških i ženskih. Dokazano je da se ne radi uvijek o istinskim prosjacima već o ljudima koji su to uzeli kao vid zarade a imaju nezavisna sredstva, ne samo to, čak se pouzdano zna o organziranim grupama koje iskorištavaju i prisiljavaju određene osobe, posebno samohrane majke i djecu, na prosjačenja.

Onaj ko želi udijeliti sadaku treba da procijeni da li se radi o osobi u stvarnoj potrebi ili je neka vrsta prevare. Ukoliko procijenite da neko nije u potrebi ili mislite da je najvjerovatnije riječ o prevari, onda ne treba ništa udijeliti. Ako mislite da je u potrebi ili možda je u potrebi, onda nema smetnje da udijelite, jer ako udjelite nekom misleći da je u nevolji, za to ćete imati nagradu, čak i ako se ispostavi kasnije da nije bio u nevolji.

Treba uvijek imati islamski ahlak i ne vrijeđati ljude i ponižavati, već ako mislite da se radi o nekome ko nema pravo da prosi ili je riječ o prevari da se na lijep način upozore.

Allah zna najbolje!

Abdullah Mujić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara