KOJE DIJELOVE TIJELA NAJVIŠE POGAĐAJU DŽINNI?

Hodajući džin

To su džini koj i hodaj u po zemlji. Naravno, oni ne hodaju

kao što mi hodamo. Oni su izvanredno brzi u svom hodu. U

stanju su da skaču i preskaču stvari. Ova vrsta džina često se

poj avljuje u obliku svinja, maj muna, pasa, mačaka, guštera i

miševa. Sve to se pojavljuje u snu. Smatra se da je najjači

obl,ik, u kojem se mogu pojaviti ovi džini, oblik kamile i konja.

Ova vrsta džina najčešće pogađa donji dio tijela: leđa, stomak,

matericu, polni organ i noge. Većina ovih džina borave na

smećama, u zahodima, ruševinama i pustarama. Od ove vrste

džina su crveni, crni i bijeli džini.

Džini ronioci

Od ove vrste postoje džini koj i rone u vodi i oni koji

prodiru kroz sloj eve zemlje. Oni koji rone u vodi mnogo vole

kupanj e, a posebno vole studenu vodu. Mnogo vole da pričaj u,

a brzo se nalj ute, poslij e čega se teško vraćaju u normalno

stanje. Međutim, kada se na nj ih izvrši pritisak, lahko

napuštaj u ljudsko tij elo. Džini koji prodiru kroz zemlju

najžešća su vrsta džina. Ukoliko džin od ove vrste uđe u

ljudsko tijelo, najčešće pogađa leđa, bokove i potkoljenice.

Odlikuj u se velikom snagom i zapanj uj ućom brzinom. Mnogi

od nj ih su veliki stručnjaci u medicini, vajarstvu, klesarstvu i

· balzamiranj u. Mali broj od ove vrste džina su muslimani, a

mnogi obožavaj u kravu i sunce. Mnogi od nj ih su faraonskog

porijekla, a žive na hiljade godina. Većinom su plave, sive i

crvene boje, a malo ih je crne boje. Mnogi od njih su dobri

poznavaoci sihira, tj . crne magij e. Posljedice njihovog

djelovanja na tij elo čovjeka su lahko primjetlj ive. Mnogi od

onih, koje vidite na ulicama sa pocijepanom odjećom, koj i

spavaj u na smećama i trotoarima, uglavnom su pod uticajem

ove vrste džina. Velika opasnost od ove vrste džina može biti

ukoliko dođe do mozga, jer tada može izazvati snažno ludilo.

Da nas Allah sačuva !

Izvor:Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara