KOJE SU TO GREŠKE KOJE ČINIMO PRILIKOM UZIMANJA ABDESTA

Greška je sve ono što je u suprotnosti sa sunnetom ili je pogrešno zakljuceno iz nekog šerijatskog argumenta. Neke od grešaka su:

1. Greška je trpiti malu ili veliku nuždu i u tome stanju klanjati, to je suprotno sunnetu

Bilježi Muslim od Aiše, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema namaza u prisustvu hrane niti kada covjek trpi malu ili veliku nuždu.” Neki su rekli da nema namaza tj. da je namaz neispravan, dok je vecina rekla da je to pokudeno. Covjek ce jesti i nece klanjati pod tri uslova: ako je puno gladan, ako je hrana postavljena i ako se može odmah jesti. Ibn Tejmijje je upitan: “Da li je bolje da covjek klanja kada trpi nuždu ili da obavi nuždu, a ima vode samo da se ocisti poslije nužde, pa da onda uzme tejemmum?” Odgovorio je: “Niko nije rekao da je namaz sa tejemummom neispravan, ali su neki rekli da je namaz neispravan ako trpi nuždu.”

2. Necišcenje nakon male nužde

Poznato je da se ljudi ciste poslije velike nužde, ali mnogi zapostavljaju cišcenje poslije male nužde. Necišcenje nakon male nužde je veliki grijeh. Veliki grijeh je sve ono cijem se pociniocu prijeti kaznom na dunjaluku ili na ahiretu, koga se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odrice, ili za što slijedi Allahova srdžba ili prokletstvo. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, u dva Sahiha prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored dva kabura i rekao: ”Njih dvojica se kažnjavaju, ali se ne kažnjavaju zbog velikih stvari. Jedan od njih kažnjava se zbog toga što se nije cuvao mokrace, a drugi zbog prenošenja tudih rijeci.” Abdest onoga ko se ne ocisti poslije male nužde nije ispravan!

3. Ne pranje ruku nakon budenja

Pogotovo ako se osoba abdesti iz posude tako što rukama grabi vodu, treba prvo oprati ruke tri puta (na cesmi ili politi) pa onda uzeti abdest. Ova tri pranja ne ulaze u abdest. “Kada se neko od vas probudi iz sna neka opere ruke tri puta prije nego ih stavi u posudu jer ne zna gdje su njegove ruke bile u toku noci.”

4. Izgovaranje nijeta tokom abdesta

Ne prenosi se ništa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od ashaba o tome. Ibn Kajjim kaže: „O tome se od Poslanika ne prenosi ni harf.” Ibn Tejmijje kaže: “Takav (ko izgovara nijet pri abdestu) je manjkave vjere i pameti. Manjkave vjere jer je to novotarija, a pameti jer je njegov primjer primjer covjeka koji sjedne da jede pa kada hoce da uzme cašu kaže: ‘Ja nijetim da uzmem ovu cašu i da popijem vode iz nje’…”

5. Ucenje dova prilikom abdesta

Te dove nemaju temelja u sunnetu. To je opterecenje, a novotarija je uvijek opterecenje pogotovo ako se ustrajava u njoj. Ono što se prenosi jeste bismilla na pocetku i dova na kraju abdesta.

6. Ostavljanje bismille

Mnogi hadisi govore da je potrebno uciti bismillu prije abdesta. Neki muhaddisi su osporili te hadise, dok mnogi fakihi rade po njima i kažu da je to vadžib. Jedan od tih hadisa bilježi imam Ahmed u Musnedu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema namaza ko nema abdesta, a nema abdesta ko ne prouci bismillu prije.” Allah najbolje zna, ali ispravnije je da su ti hadisi slabi.

7. Mišljenje da je obaveza prati spolni organ prije abdesta

Spolni organ se pere samo poslije obavljanja nužde. Ako se spava ili izgubi abdest na neki drugi nacin onda se to ne radi.

8. Ne pranje dijelova tijela prilikom uzimanja abdesta upotpunosti

Ebu Hurejre bi znao poredati ljude i gledati kako uzimaju abdest i govorio bi: “Doista sam cuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Teško li se petama od vatre.’” Bilježi Muslim od Omera ibn Hattaba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio covjeka koji nije u potpunosti oprao pete, pa mu je rekao: “Vrati se i ponovno uzmi abdest.“ U rivajetu: „Ponovi namaz.” “Ko se abdesti i uljepša svoj abdest, spadaju mu grijesi sa dijelova tijela koje pere pa cak i ispod noktiju.”

9. Ispiranje usta i nosa odvojeno

Vjerodostojno je prenešno da se usta i nos ispiru tri puta ujedno, uzme se vode u desnu šaku i jedan dio ide u nos a jedan u usta, voda i iz usta i iz nosa se izbacuje pod ‘pritiskom’, i tako tri puta.

10. Greška je ne isprati nos dobro

Ako covjek nije postac i ako je zdrav treba dobro isprati nos. “Lijepo uzmi abdest, trljaj izmedu prstiju (na rukama i na nogama) i mnogo vode ubaci u nos.”

11. Rasipanje vode

Od sunenta je da se troši malo vode. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio covjke koji je najmanje vode trošio pri uzimanju abdesta i pri kupanju. Kada je se abdestio trošio je jedan mudd (pregršt), a kada je se kupao pet muddova vode. “Bice ljudi koji ce pretjerivati u abdestu i dovi.” Pretjerivanje u dovi jeste da covjek cjepidlaci u traženju od Allaha, pa da kaže: “Gospodaru daj mi to i to mjesto u Džennetu koje je takvo i takvo…”

12. Ubjedenje da se dijelovi tijela moraju prati tri puta

Imam Buharija u poglavlju o abdestu bilježi tri hadisa, prvi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prao sve dijelove tijela jednom, drugi hadis da je prao sve dijelove tijela po dva puta, i treci hadis da je prao sve dijelove po tri puta.

13. Greška je da se pere više od tri puta

Zabranjeno je prati dijelove tijela više od tri puta.

14. Da osoba pri pranju citave ruke ne pere šake

Prvo pranje šaka je sunnet, a drugo pranje ruku je farz, a sunnet ne može zamijeniti farz, potrebno je opet oprati ruku od vrha prstiju do iza lakta.

15. Ne trljanje izmedu prstiju

Propisano je trljati izmedu rucnih i nožnih prstiju. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prao izmedu nožnih prstiju malim prstom.

16. Ne pranje lica u potpunosti

Lice je od vrha tjemena do vrha brade, od uha do uha, i to je obavezno oprati. Onaj ko ima dužu bradu, lijepo je, a o tome nema hadisa, da prode prstima kroz bradu.

17. Ne potiranje citave glave

Ono što je vjerodostojno i najbolje jeste potiranje citave glave. Nacin na koji se potire glava nije prenesen. Potire se od vrha tjemena kose do potiljka i nazad.

18. Potiranje glave tri puta

Glava se potire samo jednom. U svim hadisima se govori o broju pranja ostalih dijelova tijela, da li je to jednom, dva, ili tri puta, a za glavu se samo kaže da bi je potrao.

19. Uzimanje nove vode za pranje ušiju

Uši se potiru sa vodom koja je ostala na rukama poslije potiranja glave, nije bitan nacin potiranja nego je bitno da se potare unutrašnji i vanjski dio uha.

20. Potiranje vrata

Nije ništa preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ovome.

21. Ne pomjeranje sahata, prstena ili narukvice

Potrebno je pomjeriti prsten, ili olabaviti narukvicu ili kajš na sahatu da bi voda došla i na taj dio ispod.

22. Stavljanje necega što sprecava dolazak vode do tijela

Niko nije protiv uljepšavanja žena njihovim muževima, ali ako uzima abdest sa lakom na noktima, taj abdest je upitan. Isto tako je i lak za lakiraje i farba, potrebo je ukloniti koliko možemo a ukoliko ostane trag on ne utice na ispravnost abdesta.

23. Uzimanje abdesta na abdest bez klanjanja namaza

“Abdest na abdest je svetlo.” Hadis izmišljen.

24. Ubjedenje da je jedan abdest dovoljan za samo jedan namaz

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je se nekada abdestio za svaki namaz, a nekada je klanjao sve namaze sa jednim abdestom, kao kod oslobodenja Mekke. Tada je Omer, radijallahu anhu, rekao: “Allahov Poslanice, sallallahu alejhi ve sellem, uradio si sada nešto što nisi prije (klanjao je sve sa jednim abdestom).” Pa mu je odgovorio: “Namjerno sam to uradio Omere.”

25. Ubjedenje da je potrebo opet uzeti abdest ako na tijelo dode necistoca

Ako na tijelo dode necistoca dovoljno je ukloniti tu necistocu, a to ne kvari abdest.

26. Ubjedenje da se mesh po mestvama uzima samo zimi

Imam Ahmed je rekao da ima cetrdeset hadisa o mestvama a u njima se ne spominje kada je se to desilo (godišnje doba). Sama Arabija je topla. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u datom trenutku je radio ono u kakvom su stanju bila njegova stopala, ako je imao mestve na stopalima nije ih skidao da bi oprao noge nego je potirao, a ako je bio bos onda je prao noge i nije stavljao mestve.

27. Ubjedenje da šišanje i sjecenje noktiju kvari abdest

Poznato je šta kvari abdest: obavljanje velike ili male nužde, ispuštanje vjetra, nesvjestica, san, a šišanje i sjecenje noktiju ne podpada pod to.

28. Ne ucenje dove poslije abdesta

“Ko se lijepo abdesti i prouci Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu (Svjedocim da nema boga vrijednog obožavanja osim Allaha i svjedocim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik) budu mu otvorena sva džennetska vrata.”

29. Odgadanje kupanja kod žena

Kada kod žene prode ciklus a do kraja namaza ostalo još nekih petanaestak minuta, ona odgodi kupanje do sljedeceg namaskog vremena. Obavezna je samo da se šerijatski okupa, tj. da sapere svo tijelo i da klanja taj namaz.

30. Nastupanje ciklusa u vremenu namaza koji nije klanjala

Ako je prošlo namaskog vremena nekog namaza toliko da ga je mogla klanjati, te joj tada nastupi ciklus, dužna je nakon prestanka krvarenja i kupanja prvo naklanjati taj namaz.

31. Ne klanjanje nekih namaza zavisno kada se žena ocisti

Ako se žena ocisti u ikindijskom vremenu tada ce klanjati i podne i

ikindiju, a ako se ocisti u vrijeme jacije (ili do sabaha jer je ona u tome kao bolesnik) klanjat ce i akšam i jaciju.

Hajrudin Tahir Ahmetovic, prof.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara