Press "Enter" to skip to content

KOJE SU VRIJEDNOSTI RAMAZANSKOG POSTA?

Šta bi svaki musliman trebao da zna.

Kaže Uzvišeni Allah:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni. (Kur’an, El-Bekare, 183. ajet)

Vrijednosti posta su uzvišene i njegove su koristi veličanstvene. Muslimanu donose dobro i na dunjaluku i na ahiretu. Te vrijednosti su:

Post je za postača štit od grijeha i Vatre.

Buharija bilježi hadis od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Post je štit, pa neka postač ne čini sramotna i ružna djela, a ako ga neko napadne ili počne grditi, neka mu dva puta kaže: Ja postim!”

U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan i na njih će ući samo postači.
Buharija i Muslim bilježe hadis od Sehla, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”U Džennetu imaju jedna vrata koja se zovu Rejjan. Na Sudnjem danu kroz njih će ulaziti samo postači i niko više. Kada se poviče: ‘Gdje su postači?’ – postači će ustati i samo oni će na njih ući. Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i više niko na njih neće (moći) ući.”

Postač će imati radost kad sretne svoga Gospodara.

Buharija i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Postač ima dvije radosti kojima se raduje: kada se omrsi, raduje se mršenju i kada sretne svog Gospodara, radovat će se zbog svog posta.”

Post je ibadet za koji će musliman biti nagrađen neprocjenjivom nagradom.

Muslim bilježi hadis od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: ”Za svako djelo čovjek će biti mnogostruko nagrađen. Za jedno dobro djelo bit će nagrađen i do deset puta, pa i do sedam stotina puta! Kaže Uzvišeni Allah: ‘Osim za post, on pripada Meni i Ja ću za njega posebno nagraditi.”

Post će izbrisati grijehe.

Muslim bilježi hadis od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Pet dnevnih namaza i džuma do džume su otkup za grijehe počinjene između njih, ako se ne urade veliki grijesi. Ramazan do ramazana je otkup za grijehe počinjene između njih, ako se kloni velikih grijeha.”

Post će biti zagovornik postaču na Sudnjem danu.

Ahmed bilježi hadis od Ibn Omera, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Post i Kur’an bit će zagovornici (šefatdžije) za roba na Sudnjem danu. Reći će post: ‘Gospodaru, ja sam mu zabranio hranu i prohtjeve danju, pa učini me njegovim zagovornikom.’ Reći će Kur’an: ‘Ja sam mu zabranio spavanje noću, pa učini me njegovim zagovornikom.’ Reći će im Uzvišeni Allah: ‘Pa, bit će im dozvoljeno da budu njegovi zagovornici.”

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *