Koji položaj, prilikom intimnog čina, je dozvoljen?

Dozvoljeno je prići bračnom drugu s bilo koje strane prilikom intimnog odnosa: sprijeda, odpozada ili sa strane, iako je najprirodnije, kako se napominje u nekim predajama, da žena tom prilikom bude na leđima a muž iznad nje. U svakom slučaju dozvoljena je bilo koja poza, pod uvjetom da intimni odnos bude izvršen u ženski polni organ. Džabir, r.a, prenosi da su židovi govorili, da će se roditi razroko dijete onom čovjeku koji priđe svojoj ženi otpozadi, pa je objavljen ajet: tene vaše su njive vaše, i vi njivama prilazite kako hoćete!42 pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s, to pojasnio: l sprijeda i odpozadi, ali pod uvjetom da bude u ženski spolni organ!43

Zabrana snošaja u stražnji, analni otvor

Haram je vršiti intimni odnos u stražnji, analni otvor, na temelju brojnih Vjerovjesnikovih, s.a.v.s, predaja. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Proklet je onaj koji vrši intimni odnos sa svojom ženom u stražnji, analni otvor!44 U predaji koju prenosi Ibn ‘Abbas i Ebu Hurejre, r.a, kaže se: Allah neće pogledati u čovjeka koji vrši intimni odnos u analni otvor!45

42 El-Bekare, 223.

43 Hadis bilježi Buhari u Sahihu: 65 – Kitabu-t-tefsir, 39 – Babun: “Nisaukum harsun lekum … “, hadis br. 4528; Muslim u Sahihu: 16 – Kitabu-n-nikah, 19 – Babu dževazi džima’a imreetihi fi kubuJiha, hadis br. 1435 i Ebu Davud u Sunenu: Kitabu-n-nikah, 46 – Babun fi džami’i-n-nikah, hadis br. 2163 i 2 164.

44 Hadis bilježe Ebu Davud u Sunenu: Kitabu-n-nikah, 46 – Babun fi džami’i-n-nikah, hadis br. 2162 i Ahmed u Musnedu, 2/444 i 479.

45 Hadis bilježi Ibn Madže u Sunenu: 9 – Kitabu-nnikah, 29- Babu-n-nehji ‘an itjani-n-nisai fi edbarihinne, hadis br. 1923 i Ahmed u svom Musnedu, 2/272.

___________________________________________________

Autor: dr.Šefik Kurdić

Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara