Press "Enter" to skip to content

KOLIKO PSI MOGU UNIŠTITI DOBRIH DJELA SVOM VLASNIKU?

Živeći s našim narodom, primijetio sam da je svakim danom sve više onih koji za kućne ljubimce uzimaju pse. Doista vjerujem da to mnogi rade nesvjesni dunjalučko-ahiretskih posljedica koje proizlaze iz toga.
Navest ćemo nekoliko činjenica, a svaka od njih dovoljna je da musliman nikada ne uzme psa za kućnog ljubimca.
– U više vjerodostojnih hadisa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je da bespotrebno držanje psa, što svakako obuhvata uzimanje psa za kućnog ljubimca, uzrokuje svakim danom gubljenje dobrih djela, koja veoma teško zaradimo i koja će nam mnogo trebati na Sudnjem danu.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude držao psa, osim psa koji čuva stoku ili lovačkoga psa ili psa za čuvanje usjeva, svaki dan će mu se umanjiti dobra djela za jedan kirat.” (Muslim)
Na osnovu ovog i mnogih drugih hadisa islamski su učenjaci zaključili da je onaj ko bespotrebno drži psa počinio jasni haram.
Termin kirat spominje se i u hadisu u kojem se govori o dženazi, odnosno da onaj ko prati dženazu ima nagradu jednog kirata, a onaj ko je prati i prisustvuje ukopu ima nagradu dva kirata. Kada je upitan o značenju tog termina, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je da je jedan kirat kao veliko brdo ili kao brdo Uhud (hadis o tome bilježe Buhari i Muslim).
Je li termin kirat koji se spominje u hadisima o zabrani držanja psa identičan onome koji se spominje u poglavlju dženazi, teško je kazati, iako ima učenjaka koji su smatrali da je riječ o identičnim pojmovima. Bez obzira na to šta je tačno, musliman se ne treba poigravati s tim i bespotrebno dovoditi u pitanje svoja teško stečena djela, jer smo sigurni da je to zabranjeno i da umanjuje čovjekova djela, samo što ne znamo zasigurno koliko ih umanjuje. (Vidjeti: Fethul-Bari, 5/7; Nejlul-evtar, 8/147; Tuhfetul-ahvezi, 5/55)
– Običaj držanja psa kao kućnog ljubimca preuzet je od nemuslimana, samim tim čovjek iskazuje ljubav prema njima i na taj ih način oponaša. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nagovijestio je da će čovjek na Sudnjem danu biti s onima koje je volio te da pripada onima koje oponaša.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko oponaša jedan narod, njemu i pripada.” (Hadis bilježe Ahmed i Ebu Davud, od Ibn Omera, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
Enes, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga kada će nastupiti Sudnji dan, a Poslanik mu reče: “Šta si pripremio za taj dan?” “Ništa, osim što volim Allaha i Njegovog Poslanika”, odgovori čovjek. Na to mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ti ćeš biti s onima koje voliš.” (Buhari i Muslim)
– U vjerodostojnim hadisima potvrđeno je da meleci ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Meleci ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika.” (Hadis bilježe Buhari i Muslim, od Ebu Talhe, radijallahu anhu)
– Svaki vjernik treba voditi računa o sebi i svom zdravlju. Svima je više nego jasno koliko je teško, gledano s higijenskog aspekta, da čovjek u kući u svojoj neposrednoj blizini drži psa kao kućnog ljubimca. Kolika se samo mudrost krije u tome, a koju danas potvrđuje savremena medicina, što je u vjerodostojnim hadisima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se posuda iz koje je pio pas mora oprati sedam puta vodom, a potom jedanput zemljom, nakon čega se tek smatra čistom.
– Hvala Allahu, koji nam ništa nije zabranio a da za to ne postoji alternativa. Čovjeku koji želi imati kućne ljubimce islam to ne osporava. Dopušteno je da čovjek u kući ima kućnog ljubimca: pticu, mačku, ribice, zeca i sl., ali pod uvjetom da ih pazi, na vrijeme hrani i poji vodom, i o tome postoje jasni citati i fetve islamskih učenjaka.
Stoga, dragi moj sunarodnjaci, znajte da nikada ova naša vjera nije zabranila nešto a da u tome ne postoji za nas velika korist na dunjaluku prije ahireta. Zato, ako ste nekada i pomislili da za kućnog ljubimca nabavite psa, znajte da je to strogo zabranjeno ovom vjerom, u kojoj je propisano samo ono što je korisno i dobro za čovjeka.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *