Ovo su pokuđene osobine jedan vid udovoljavanja prohtjevima, ali, sa obzirom da su česte i posve štetne, posebno ih ističemo. Islam je vjera svjesnog odnosa prema vremenu i korisnom djelovanju, a besposličarenje mu nikako ne pripada. U skladu sa hadisom:

„Ja uistinu prezirem čovjeka koji nije ni  u dunjalučkom niti u ahiretskom poslu“(1)

Allah nas na više mjesta podstiče na rad i aktivnost:

„I reci: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov, i vjernici.“(2)… „i da je čovjekovo samo ono što sam uradi i da će se trud njegov sigurno iskazati.“(3)

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuje nam da trebamo raditi onošto je korisno i da pri tom trebamo pomoć od Allaha, dž.š., tražiti:

„Svoja nastojanja usmjerite prema onome što je korisno i pomoć od Allaha, dž.š., tražite.“(4)

1-Ahmed i Bejheki

2-Et-Tevba, 105

3-En-Nedžm, 39,40

4-Muslim

 

Izvor: Islamsko znanje (grupa autora)

Obrada: www.putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara