Press "Enter" to skip to content

Lijenost – opaka osobina koja uništava i vjeru i dunjaluk vjernika

Lijenost je ružna osobina koja pogađa mnoge pojedince, narode i zajednice, te utiče na njihovu zaostalost i usporava priključenje onima koji hode ka preporodu i napretku. Allah Uzvišeni je licemjere opisao ovom veoma ružnom karakteristikom, rekavši:

line quotes

Licemjeri misle da će Allaha prevariti i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu.

(En-Nisa, 142)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se uticao Allahu od lijenosti učeći:

„Allahu moj, ja ti se utičem od nemoći i lijenosti.“ (Buhari, br. 2611, i Muslim, br. 4874)

Lijenost je spomenuo zajedno sa nemoći, jer ukoliko se ulijeni, to će ga onemogućiti u činjenju misije kojom ja zadužen.

Autor: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse
Priprema i naslov: Menhedž

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *