Lijepo je da se svaka vjernica u trudnoći Allahu obraća ovom dovom

Pogledaj dragi čitaoče kolika je bila predanost i bogobojaznost žene koja se ovim riječima obratila Allahu dž.š., dok je bila u trudnoći! Ova žena je majka časne Merjeme, žena Imranova.

Allah dž.š., nas u Kur´anu obavještava o njenoj molbi, kao primjeru predanosti Uzvišenom Gospodaru. Neka nam Imranova žena bude primjer i uzor vjernicima. Lijepo je da se svaka vjernica u trudnoći Allahu dž.š., obraća ovom dovom, moleći Ga za dobar i častan porod. Allah dž.š., je uslišao dovu Imranove žene i podario joj kćerku, časnu Merjemu, neka je Allahov blagoslov na nju i njenog sina Isaa, a.s.

Drage sestre u trudnoći učite ovu dovu kad god ste u mogućnosti molite Allaha dž.š., da vam podari dobar i častan porod kao što je to bila Merjema majka Isaa,a.s.

Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharreren fe tekabbel minni, inneke En-tes-Semi´ul-Alim

„Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene, jer Ti,zaista, sve čuješ i znaš!“

Obrada: putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara