Press "Enter" to skip to content

Masturbacija oženjene osobe

PITANJE: Poštovani, esselamu alejkum. Jasno mi je da je masturbacija (samozadovoljavanje) grijeh i kada se o tome govori, posebno se misli na neoženjene. Što u slučaju kada oženjen čovjek ima seksulani nagon, a žena mu je u periodu hajza, da li mu je dozvoljeno “to” učiniti r adi olakšanja misleći isključivo na “svoju suprugu”. U suprotnom, ako sabura, dolaze mu razne misli i vesvese pa čak i iskušenje da gleda u “zabranjeno” na ulici ili preko interneta? Dakle, jedan grijeh učiniti da se ne čini drugi grijeh?

ODGOVOR: Ve alejkumusalam. Hvala Vam na ukazanom povjerenju. Islam je pojasnio dozvoljeni način općenja, a to je općenje sa suprugom u njen polni ud – vaginu, i naslađivanje sa njenim tijelom, i sve mimo toga nije dozvoljeno, kao sto je općenje u zadnjicu ili u vrijeme hajza i nifasa: “i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju“ (Mearidž 29- 30) i: “…i koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju – a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. (Mu`minun 5-6).

Predhodni ajeti ne prave razliku između oženjene i neoženjene osobe ili da zamišlja svoju suprugu ili drugu osobu, čak grijeh oženjenje osobe će biti veći jer nema valjanog razloga za mastrubaciju, zato što ima suprugu sa kojoj je u mogućnosti da ima polni akt ili naslađivanje. I tako nalazimo da islam žešće kažnjava one osobe koje nemaju razloga za određeni grijeh kao što je oženjen i oženjena bludnica koji se ubijaju za razliku od neoženjenog.

Također Allah, swt, neće razgovarati sa trojicom na Sudnjem danu, onako kako njemu priliči, ne govorom koji sliči stvorenjima, niti će ih očistiti i njima pripada bolna patnja, a od njih je bludnik u poznim godinama – zato što nema u većini slučajeva potrebe za to (hadis bilježi Taberani i on je vjerodostojan). Islam je pojasnio preventivu za neupadanje u blud ili što njemu sliči od čega je i mastrubacija, tako što je zabranio približavanje bludu, obaranje pogleda od haram stvari, post, brak.

Situacija koju ste spomenuli ne ulazi u prijeku nuždu, kao što je sigurno zapadanje u blud ukoliko se ne učini mastrubacija. Tako je obaveza na pomenutu osobi da koristi lijek koji je došao objavom – Kur`anom i sunnetom, i ako Bog da, sigurno se naći pozitivne efekte. S tim da je najbolje da se prakticira sunnet poslanika u općenju sa suprugom koja je u hajzu ili nifasom, a to je da supruga obuće odjeću koja ce pokriti predjele između njenog pupka i koljena (suknju, hlače ili slično) i da se čovjek naslađuje sa njom (Muttefekun alejhi), tako da na taj način može doći do erekcije.

Mora se imati na umu da se oboje trebaju čuvati da ne dođe do polnog akta u vaginu u vrijeme hajza ili nifasa, što je Kur`anom zabranjeno. Na kraju da dodam da islamski učenjaci dozvoljavaju da supruga uradi suprugu mastrubaciju. Allah najbolje zna!

n-um.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *