Masturbacija supruginom rukom nije zabranjen čin

Pitanje: Je li zabranjena masturbacija supruginom rukom?

Odgovor: Masturbacija supruginom rukom nije zabranjen čin, štaviše, to je dozvoljeno – halal, zato što to potpada pod opći pojam naslađivanja suprugom koje je Uzvišeni Allah dozvolio. Kazao je Uzvišeni Allah: “I koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju.’’ (El-Mu’minun – Vjernici, 5-6)

Muhammed Salih Munedžid | islam-iman

 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara