Meleki čuvaju Mekku i Medinu od Dedždžala

Pored meleka koji čuvaju nebo i koji štite silazak objave, Allah je iz Svoje neizmjerne milosti, stvorio meleke čuvare Mekke i Med ine od Dedždžala. O ovome govori nam hadis Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema mjesta koje Dedždžal neće pregaziti i da neće ući u njega, osim Mekke i Medine. Nema nijednog klanca u Mekki i Medini a da u njemu nisu meleki koji stražare. Dedždžal će doći do Es-Sehha. Potom će se Medina zatresti tri puta, usred čega će izbaciti sve nevjernike i licemjere.

Iz Knjige: Za koga meleki mole, a koga proklinju | Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara