Press "Enter" to skip to content

MISTERIJE NEKIH PREDZNAKA SMAKA SVIJETA: Bermudski trokut i neobjašnjeni nestanci

Da li je Bermudski trokut mjesto Dedždžalovog prebivališta – Čitao sam radove pojedinih autora o Dedždžalu u kojima vezuju njegovo postojanje i obivalište sa Bermudskim trokutom. Oko Bermudskog trokuta inače još postoje određene misterioznosti i nejasnoće, ali mnoge priče o njemu nisu pošteđene izmišljanja i gotovo nezamislivih iluzija. Inače, Bermudski se trokut nalazi u Atlanskom okeanu, jugoistočno od Floride, jedne od velikih oblasti Amerike. Veći je dio ovog područja obliku trokuta, a proteže se zapadno od Meksičkog zaljeva do otoka San Juan Puerto Rico na jugu. Sastoji se od tri stotine malih otoka na kojima živi oko 65 hiljada stanovnika. Tu se također računaju i pojedini Bahamski otoci.

Bermudska kritična tačka

Na sjeverozapadnom dijelu Atlantika nalazi se more Saragasa, čiji je jedan dio u Bermudskom trokutu, a koje je specifično po nadvodnim naslagama koje zovu saragasa i koje u ogromnim količinama plutaju po površini mora, otežavajući plovidbu brodova. Ovo je more inače specifično po totalnom mirovanju i vrlo je rijetko da naiđe vjetar ili da se osjeti najobičnije strujanje vazduha. Zovu ga još More Straha i Groblje Atlantika. Mnoge su · ekspedicije u svojim istraživanjaima otkrile brodove i podmornice koje su prije u različitim vremenskim periodima potonule i ostale na dnu mora.

Prva nestajanja u Bermudskom trokutu

1850. godine u ovom je području nestalo više od pedeset brodova, a samo sa pojedinih je došao posljednji poziv u kojem su obavještavali o opasnosti i nejasnim okolnostima koje niko nije uspio objasniti. Većina nestalih brodova je pripadalo Americi, a prvi je nestao brod Inserdžent, koji je prevozio 340 putnika. Nakon njega zabilježen je nestanak podmornice Eskorbijon, godine 1968., a u njoj je bilo 99 članova posade.

Nestanak aviona

Nestajanja koja su vezana za Atlanski okean također su se desila na nebu koje j e iznad ovoga područja, i to baš na nebu, koje je iznad Bermudskog trokuta. Tako je 1945. godine sa Floride poletjelo pet aviona, letjeli su jedan pored drugog u obliku trougla prema moru gdje su plutale krhotine nekog broda. I dok je baza čekala od ove eskadrile da pošalje izvještaj o položaju i spremajući dati informacije o mjestu slijetanja, primili su čudnu poruku od vođe eskadrile, poručnika Čarlsa Tejlora, koja je ovako glasila: “Našli smo se u posebnom stanju i izgleda da smo izvan pravih koordinata putanje, nisam u mogućnosti da vidim zemlju, niti da odredim naš položaj . Mislim da smo se izgubili na nebu i sve izgleda čudno i potpuno poremećeno. Ne mogu odrediti nijednu stranu, a okean koji j e ispred nas neobičnog je oblika i ne mogu odrediti koji je.’ Potom se veza sa bazom prekinula, a sve pet aviona je nestalo.

Naučna objašnjenja Bermudske misterije

Prvo pojašnjenje je vezano za pojavu zemljotresa, naime na osnovu istraživanja uočeno je kako pomjeranja tektonskih ploča i potresi koji nastaju u zemlji pod okeanom proizvode ogromne i iznenadne valove, koji silovito i brzo uvlače brodove prema dnu mora. Ovi talasi isto djeluju i u vazduhu iznad toga područja, te letjelice uslijed nastalih turbulencija gube ravnotežu i ne mogu se kontrolirati.

Drugo pojašnjenje koje nauka nudi je teorija o magnetnoj gravitaciji, koja utječe na atmosferu u Bermudskom trokutu. Naime, mjerni aparati letjelica koje prolaze bermudskim nebom potpuno gube kontrolu, konstantno se pomjerajući i pokazujući različite mjere. Isto je i sa busolom, na brodovima koji su plovili ovim morem. Dakle, očigledno je da na tom području postoji specifična magnetska gravitacija ili neuobičajena privlačna sila.
N-um

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *