Mora li se uzimati gusul nakon svakog intimnog odnosa?

Ukoliko neko priđe supružniku i namjerava to učiniti i drugi put, onda ne mora nakon prvog intimnog odnosa uzimati gusul, već to može učiniti nakon što to obavi i sljedeći put. Jedini uvjet je da obavezno uzme abdest, kao što to čini za namaz i da opere spolni organ i tek, tada, može ponovo prići svojoj supruzi. Ebu Se’id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ako neko priđe svojoj ženi, pa to želi ponovo učiniti, neka uzme abdest! 51

‘Abdullah b. ebi Kajs pitao je Aišu, r.a: Kako je Vjerovjesnik, s.a. v. s, postupao kada je bio džunup? Da li se okupao prije nego bi zaspao ili je spavao prije nego se okupao? Odgovorila je: Radio je i jedno i drugo, nekada bi se okupao, pa bi onda spavao, a nekada bi uzeo abdest i onda spavao. ‘Abdullah b. ehi Kajs je, tada, rekao: Hvala Allahu koji je ovo učinio jleksibilnim!52 Takođe, ako osoba koja ima intimni odnos i nije odmah u mogućnosti da se okupa, a želi da spava ili da jede, uzeće abdest, pa će jesti ili spavati, a poslije će se okupati. Aiša, r.a, prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s, ako bi bio džunup, a htio da jede ili spava, uzeo abdest kao što se uzima abdest za namaz. 53

___________________________________________________

51 Hadis bilježi Muslim u Sahihu: 3 – Kitabu-1-hajdi, 6- Babu dževazi nevmi-1-džunubi, hadis br. 308.

52 Hadis bilježi Muslim u Sahihu, isti kitab i bab, hadis 307.

53 Hadis bilježi Muslim u Sahihu: 3 – Kitabu-1-hajdi, 6 – Babu dževazi nevmi-1-džunubi, hadis br. 305.

___________________________________________________

Autor: dr. Šefik Kurdić
Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara