Muhammed s.a.v.s. nam se zaklinje u tri stvari

Na tri stvari se zaklinjem:

Nikada se zbog date sadake imetak neće umanjiti, pa dijelite sadaku
Nikada čovjek ne oprosti nepravdu, koja mu je nanesena, a da mu Allah time ne uveća čast i ponos
Nikada čovjek neće počet da traži od ljudi, a da mu Allah time neće otvoriti vrata siromaštva.

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Obrada: putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara