Muslimani kanibali

Jedne je prilike putovala grupa ashaba i sa njima Selman el-Farisi.
Odsjeli su, napravili šatore i spremili hranu, a Selman je od umora zaspao. Neki od njih su između sebe počeli govoriti o Selmanu: ”Ovaj rob hoće samo da uđe u već postavljene šatore i da jede već spremljenu hranu”. Zatim su Selmana poslali Poslaniku, a.s. da za njih zatraži malo hrane i kad zatraži hranu, Poslanik, a.s. mu reče: ”Kaži im da su oni već jeli”!

Kad im je Selman prenio Poslanikove riječi, oni s nevjericom krenuše da uvjere Poslanika kako stvarno nisu jeli, ali im Poslanik ponovo reče: “Da. Da. Vi ste jeli meso svoga brata kad ste o njemu govorili to što ste govorili dok je spavao”! Zatim je Poslanik proučio ajet:

”O vjernici, čuvajte se mnogih sumnji, jer su neke od njih grijeh, ne uhodite i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi neko od vas mogao jesti mrtvo meso svoga brata? Zar to nije odvratno? Bojte se Allaha, Allah zaista oprašta i milostiv je”! (el-Hudžurat, 12. ajet).

Od Ebu Umameta el-Bahilija se prenosi da je objašnjavao: ”Na Sudnjem danu ce čovjek dobiti svoju knjigu i vidjeti neka dobra djela za koja zna da ih nije radio, pa će upitati Allaha: ”Gospodaru, odakle mi ova djela”?! Allah ce mu odgovoriti:”To je ono što su te ljudi ogovarali, a ti nisi znao”!

preporod

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara