Press "Enter" to skip to content

MUSLIMANI NE PROPUSTITE PROUČITI OVU DOVU NA SEDŽDI

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ako želiš da ti dobra djela budu primljena, onda na sedždi, u toku dobrovljnog namaza, posebno u toku noćnog namaza, uči ovu dovu: ”Rabbena tekabbel minna inneke entes-Semi’u-l-‘Alim” – ”Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!” (El-Bekara, 127.)

Ako se bojiš da će ti srce skrenuti s Pravog puta, onda na sedždi uči ovu dovu: ”Rabbena la tuzig kulubena ba’de iz hedejtena ve heblena min ledunke rahmeten inneke entel-Vehhab!” – “Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje!” (Ali Imran, 8.)

Ako želiš dobro i čestito potomstvo, onda na sedždi uči ove dove: ”Rabbi hebli min ledunke zurrijjeten tajjibeten inneke Semi’ud-du’âi” – “Gospodaru moj, podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!” (Ali Imran, 38.);

”Rabbi la tezerni ferden ve Ente hajrul-varisin” – “Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!” (El-Enbija’, 89.)

A ako želiš da ti Allah podari strpljivost, posebno u velikim iskušenjima, onda na sedždi uči ovu dovu: ”Rabbena efrig alejna sabren ve teveffena muslimin” – ”Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo!” (El-A’raf, 126.)

Ako su te brige skolile, onda na sedždi uči ovu dovu: ”Hasbijallahu la ilahe illa huve, alejhi tevekkeltu ve huve Rabbul-Aršil-‘Azim” – Dovoljan mi je Allah, nema drugog istinskog božanstva osim Njega, u Njega se pouzdajem, On je Gospodar Arša veličanstvenog.”

Ako želiš da ti i tvoje potomstvo čuvate namaz, onda na sedždi uči ovu dovu: ”Rabbidž’alni mukimes-salati ve min zurrijjeti, Rabbena ve tekabbel du’âi” – Gospodaru moj, daj da ja i potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju!” (Ibrahim, 40.)

Ako osjećaš tjeskobu u grudima, onda na sedždi uči ovu dovu: ”Rabbiš-šrah li sadri ve jessir li emri” – “Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj!” (Ta-ha, 25.-26.)

Ako hoćeš da odagnaš šejtana od sebe, onda na sedždi uči ovu dovu: ”Allahumme inni e’uzu bike min hemezatiš-šejtani ve e’uzu bike rabbi en jahdurun” – “Gospodaru moj, utječem Ti se od priviđenja šejtanskih, i utjećem Ti se od njihovog prisustva!”

Ako želiš čestitog bračnog druga i poslušnu djecu, onda na sedždi uči ovu dovu: ”Rabbena heblena min ezvadžina ve zurrijjatina kurrete e’ajunin vedž’alna lil-muttekine imama!” – “Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!” (El-Furkan, 74.)

Milostivi Allahu, podari nam lijep i dobar završetak dunjalučkog života, učini da naša posljednja djela budu naša najbolja djela, a naš najbolji i najsretniji dan, trenutak susreta s Tobom. Milostivi Allahu, uslišaj naše dove!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *