NA LAHAK NAČIN ZARADIMO DŽENNET: KO GOD BUDE IMAO MAKAR JEDNU OD OVIH OSOBINA, UĆI ĆE U DŽENNET

Ebu Kebše es-Seluli kaže: – Čuo sam Abdullaha ibn Amra, r.a., kako kaže: – Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: – Četrdeset je lijepih (pohvalnih) osobina, a najviša od njih je nekom potrebnom dati kozu na korištenje. Ko god bude imao makar jednu od ovih osobina i postupao u skladu s njom, nadajući se Allahovoj nagradi i čvrsto vjerujući u ono što mu je obećano, Allah, dž.š., će ga uvesti u Džennet.

 

-Kaže Hassan: – Mi smo nabrajali lijepe osobine, osim davanja koze na držanje, kao: uzvraćanje na selam, nazdravljanje prilikom kihanja, uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima i slično tome, i nismo mogli da nabrojimo petnaest lijepih osobina.>> (Hadis bilježi Buhari, Ebu Davud i Ahmed)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., često upozorava svoje ashabe da na lahak način mogu da zarade velike nagrade – sevape, a s njima i Džennet, odnosno, da se čovjek lako može ogriješiti, a nagomilani grijesi, pa makar i sitni mogu čovjeka odvesti u Džehennem. Ovdje se ističe jedna od tih pohvalnih osobina, kojo čovjek zarađuje nagradu, a za koju se kaže da je najviša, odnosno najvrijednija. To je iznajmljivanje, ili davanje na neko vrijeme koze, a isto tako i ovce ili krave, nekom ko će tu kozu hraniti i čuvati, ali se i koristiti njenim mlijekom. Za jednu porodicu, koja je siromašna i koja nema ništa od stoke, puno znači to da im neko od komšija, koji su imućniji i imaju više stoke, dadnu samo jednu kozu koja se muze i čijim mlijekom će oni moći da hrane svoju gladnu djecu željnu mlijeka, jednog od najhranjivijih napitaka.

 

Ovo nije bilo aktuelno samo u doba Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nego je i dan-danas čest slučaj da pojedine porodice žive u dosta skromnim uslovima i bili bi zahvalni nekom ko bi im posudio svoju kozu, ovcu ili kravu kako bi se lakše izdržavali. Iako Allahov Poslanik, s.a.v.s., u ovom hadisu ne spominje ostale pohvalne osobine i svojstva jednog muslimana, one se naslućuju iz dodatka hadisa, gdje se kaže da su ashabi pokušavali da nabroje te osobine, spominjući uzvraćanje na selam, propisno nazdravljanje onom ko kihne, tačnije, reći mu <<jerhamukellah>> – neka ti se Allah smiluje, ukloniti s puta ono što smeta prolaznicima itd. Ovo zadnje je takođe spomenuto u hadisu u kojem Resulallah, s.a.v.s., kaže: <<La ilahe illallah!>>, a najniže je skloniti s puta ono što uznemirava prolaznike. Stid je takođe od imana.>> ( Hadis je muttefekun alejh)

 

Izvor: Mirsad ef. Sedić – Broj 40 u hadisima Allahovog Poslanika s.a.v.s.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara