Nagradu posta od postača niko neće moći oduzeti

Sufjan ibn Ujejne, radijallehu anhu, je rekao: Ovaj hadis je među najsadržajnijim hadisima koji govori o postu: “Kada bude Sudnji Dan, Allah će svog roba pozvati na obračun, pa će svaki čovjek zulume i nepravde koje je činio iskupiti svojim dobrim djelima, sve tako mu dok samo post ne ostane, tada će mu Allah ostale grijehe oprostiti a postom će ga u Džnennet uvesti”.

Iz knjige: Ramazan u svijetlu tefsira, hadisa i fikha | Zehrudin Junuzović

Priprema i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara