Press "Enter" to skip to content

NAJGORI POLOŽAJ NA SUDNJEM DANU ĆE IMATI BRAČNI PAR KOJI JE OVO ČINIO

Strogo je zabranjeno drugima pričati ono što doživljavano prilikom intimnog odnosa ili opisivati sam čin tog odnosa. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Ebu Se’id el- Hudri, r.a., to jasno naglašava: Kod Allaha će Zaista, na Sudnjem danu imati najgori položaj onaj čovjek i žena koji budu imali intimni odnos, a onda otkriju te tajne!Allah Plemeniti je propisao da svaki detalj ljudskog života bude u skladu s Njegovim zakonima. Znajući prirodu čovjeka, jer ga je On i stvorio, On je odredio i pravila koja omogućuju da čovjek čuva i očuva tu svoju prirodu. S obzirom da je brak institucija koja čuva porodicu, islam joj pridaje poseban značaj. Otuda, Allah Plemeniti u brojnim ajetima i preko Svog Poslanika, s.a.v.s., određuje jasne smjernice kako da čovjek postupi u tom segmentu življenja, kako bi očuvao brak, ojačao porodicu i tako ozdravio društvo u cjelini.Iz sljedećih redaka vidi se da je islam uspostavio konkretna pravila u domenu međusobnog poštivanja supružnika. Supružnici su dužni živjeti shodno tim pravilima i, na taj način, očuvati zdravu i vitalnu porodicu koja je preduvjet zdravog i vitalnog društva.

Odlomak iz knjige: Pedagogija Muhammeda a.s. Autor: dr. Šefik Kurdić Portal Svjetlo Dunjaluka

Pročitajte još: Kada moli za umrle, treba li se čovjek okrenuti prema mezarima ili prema kibli?

U vjerodostojnom predanju koje prenosi Aiša, radijallahu anha, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odlazio do medinskog mezarja i, podignutih ruku, u stojećem položaju, dugo molio za muslimane. (Muslim, Ahmed, 6/221/25897, i Abdurrezzak, 3/570/6712.)Komentirajući predanje, imam Nevevi kaže: “U hadisu je dokaz da čovjek treba oduljiti učeći dovu podignutih ruku, i da je dova kod mezara u stojećem položaju bolja od dove u sjedećem položaju.” (Vidjeti: El-Minhadž, 7/38.) Ibn Abdulberr tvrdi: “U hadisu je dokaz da je učenje dove za umrle kod mezarja vrednije.” (Vidjeti: El-Istizkar, 3/381.)Ako želimo moliti za umrle pored mezarja, okrenut ćemo se u pravcu kible, a ne u pravcu mezarja. Ebu Hasan Zaferani veli: “Ko moli za umrle pored mezarja, neka se okrene prema kibli.” (Vidjeti: El-Medžmu, 5/278.)Šejhul-islam Ibn Tejmijje prenosi od imama Ahmeda i nekih malikijskih pravnika da su govorili sljedeće: “Ko prođe pored Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, mezara nazvat će mu selam i moliti okrenut prema kibli.” (Vidjeti: Iktidaus-siratil-mustekim, 2/236.)A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *