Nakon etničkog čišćenja Daraye, šije na ovaj način obilježavaju teritoriju

Daraya je jedan od prvih gradova koji se 2012. pobunio protiv režima i jedan od prvih koji je bio pod opsadom. Vlada Bashara Asada nije dopuštala dopremu humanitarne pomoći u Darayu, premda ju je propuštala u druga mjesta.
Režim je četiri godine pokušava zauzeti taj grad, porušili su skoro svaku stambenu jedinicu, pobili hiljade stanovnika ovog grada. Nažalost, ovih dana je Daraya očišćena potpuno od sunija koji su napustili grad. Nakon protjerivanja sunija u Darayu su stigli šijski imami iz Irana da se fotografišu dok poziraju kako klanjaju na ruševinama. Šije na ovaj način poručuju svijetu da je Daraya sada šijski grad i da će Sirija sva biti šijska. Ovako se događa sa svim drugim gradovima koji su etnički očišćeni u Siriji.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara