Namaz nakon intimnog odnosa

Pitanje: Pitanje se odnosi na oba pola. Poslije intimnog odnosa da li je dozvoljeno da se može uzeti tejemum, ako bračni par želi da nastavi sa intimnim odnosom, da ne mora da žuri sa gusulom i ako u tom čekanju nastupi namasko vrijeme kako postupiti? Da li uzeti tejemum pa abdest i obaviti namaz ili samo tejemum?

Odgovor: Mustehab je abdestiti se, a ne uzeti tejemum (osim ako postoje razlozi koji opravdavaju uzimanje tejemuma) između dva odnosa. Ako nastupi vrijeme klanjanja namaza, ne može se klanjati s tim abdestom, već se mora okupati, pa onda klanjati namaz. Naravno, nije obaveza klanjati odmah po nastupu namaskog vremena, može i kasnije, ali je bitno da ono ne istekne.

Na pitanje odgovorio muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara