Press "Enter" to skip to content

“Naučite svoju djecu da je Covid19 Allahovo stvorenje”

Covid19 je Allahovo stvorenje koje mu ibdet čini!

(Poruka šejha Mustafe b. Zaida pred samu smrt, 1.4.2020. g., oboljelog od virusa korone u bolnici Setif.)

Mustafa je poznati alžirski daija iz grada E1 Eulma. Tekst poruke:

— “Naučite svoju djecu da je Covidl9 Allahovo stvorenje, koje Njemu ibadet čini i Njega slavi, a mi ne razumijemo kao on to čini. — Naučite svoju djecu da je ovaj virus Allahov vojnik, a Allahov vojnik ne dolazi da nas udalji od pravog puta, nego da nas na pravi put vrati.

— Naučite svoju djecu da ovaj virus nije došao da u naša srca unese strah, nego da im donese smiraj i podsjeti nas da smo na putu vjerovjesnika, na putu na kome piše `ne boj se, Allah je s nama’ i `… sa mnom je Allah i On će mi na pravi put ukazatr.

— Naučite svoju djecu da ovaj Allahov vojnik nije došao samo zato da nas podsjeti da trebamo prati ruke i tijelo, nego da nam pomogne da odjenemo odjeću bogobojaznosti a srca očistimo od prljavštine grijeha.

— Naučite svoju djecu da ovaj vojnik, a sa njim i smrt, kuca na kapiju zamrlih srca kako bi ih podsjetio da je vrijeme povratka Allahu blizu i da ih probudi prije same smrti.

— Naučite svoju djecu da nas je ovaj vojnik zatvorio u kuće kako bi napostili propuštene dane posta, popravili svoje namaze i čitali Kur’an koji je uveliko na polici zaboravljen.

— Naučite svoju djecu da je ovaj vojnik došao u žurbi, s viješću da se Milostivi zaželio ruku koje su zanemarile dovu i srca koja su nemama, pa je sa sobom donio bolest kako bi te ruke ponovo vidio podignute u dovama.

— I naučite svoja nemarna srca da sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru, a dova mijenja sudbinu, pa se držite puta svoga Gospodara, da bi se spasili!”

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *