Press "Enter" to skip to content

Nažalost, i u našem narodu ima onih koji se ljute na suprugu ako rodi žensko dijete

Predislamski arapi nisu voljeli žensku djecu. Smatrali su to sramotom.
Islam je u korijenu odbacio to ubjeđenje.
Nažalost, i u našem narodu ima onih koji su nezadovoljni Allahovom odredbom, pa se ljute na suprugu ako rodi žensko dijete.
Sastavni dio vjerovanja u Allaha je i vjerovanje u odredbu dobra i zla.
Insan ne zna, možda više dobra vidi od ženskog djeteta nego od muškog.

Budite zadovoljni Allahovom odredbom, tako ćete biti najsretniji ljudi !
“Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu, sva zna i sve može.” (Eš-Šūrā, 49-50)

Elvedin Pezić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *